2018-06-27

Jemen - värsta kollapsen hittills?

I Jemen pågår sedan några år den värsta humanitära katastrofen i världen. Den bör knappast ha kommit som en överraskning för någon som tittat närmare på detta lands sorgliga utveckling.

Redan 2010 skrev Livet Efter Oljan två artiklar om Jemens stora bekymmer och Jemens olösliga problem. Dessa två artiklar är ännu idag läsvärda sammanfattningar för den som vill förstå mer om landet. Lite relevanta citat från dessa:
det fattigaste av alla länder i arabvärlden (BNP/capita ligger på under 1000 USD/år). Runt 40% av befolkningen lever på mindre än 2 dollar/dag. Bara 50% av kvinnorna är läskunniga. Samhället är starkt patriarkaliskt med polygami och stor barnadödlighet.
[...]
Befolkningsutvecklingen i detta karga och resurssvaga land har trots, eller kanske på grund av fattigdom och patriarkala traditioner varit explosiv; på bara 50 år har befolkningen fyrdubblats! Den genomsnittliga familjestorleken är sju personer och hela två tredjedelar av befolkningen är under 24 år.
[...]
står oljeinkomsterna för över 70% av Jemens nationella budget!
[...]
År 2002 toppade Jemens oljeprodukton på över 450 000 fat olje/dag. [...] år 2008, producerade Jemen bara 305 000 fat olja/dag (110 miljoner fat på årsbasis) och under årets första 10 månader exporterade man bara knappt 40 miljoner fat.
[...]
Förutom att den inhemska oljekonsumtionen “stjäl” olja som kunde exporteras för att få välbehövliga inkomster, så lägger staten dessutom hundratals miljoner dollar varje år på att subventionera den inhemska (ökande) energikonsumtionen. Redan år 2005 var olika subventioner den enskilt största posten i statens budget och bara subventionerna av bränsle uppgick till nästan 25% av statens totala utgifter.
[...]
- Landet har mycket hög frekvens av undernäring - över en tredjedel av befolkningen är undernärd (vilket är jämförbart med de fattigaste länderna i Afrika). Nästan hälften av barnen mellan två och fem år är undernärda och visar tecken på hämmad fysisk utveckling ("stunted growth")
[...]
- Vid sidan av olja har jordbruket varit en viktig del av Jemens ekonomi. Men avskogning, jorderosion och expanderande öknar gör det svårt att upprätthålla produktionen.
[...]
Ett speciellt problem för just Jemen är den starka ställning som den milt narkotiska växten kat (qat, khat, chat) har i kulturen. De flesta jemenitiska män (och en del kvinnor och till och med barn) tuggar dagligen kat
Jemen ligger trea från slutet på Fragile States Index (tidigare kallat Failed States Index). Endast Somalia och Sydsudan anses vara värre fallerade stater. Men Jemens krigsdrabbade befolkning har särskilda svårigheter, då landet ligger inlåst mellan Saudiarabien, Oman, Arabiska havet, Adenviken och Röda havet. De har helt enkelt ingenstans att fly, till skillnad från de andra värsta länderna i indexet, där det i princip är möjligt att vandra till fots (om än under svåra umbäranden) till grannländer. Till Saudiarabien i norr är det svårt att fly, dels eftersom landet är fientligt och bombar Jemen, dels eftersom stora delar av befolkningen i västra Jemen är shiamuslimer och inte skulle vara välkomna, dels eftersom större delen av landgränsen till Saudiarabien består av en av världens kargaste öknar - Rub al Khali. Det sistnämnda gäller även gränsen mot Oman. Och vad gäller att ta sig över havet begränsas det förstås av kravet på att ha en båt av något slag, men även av att på andra sidan havet finns dels Somalia (ett land varifrån människor tills nyligen flydde åt andra hållet), dels de fattiga och tämligen ofria länderna Djibouti och Eritrea, där jemenitiska flyktingar troligen inte skulle vara välkomna utan snarare slängas i fängelse även om de skulle vilja försöka ta sig vidare.
Sedan 2011 har Jemen varit i politisk kris, vilket började med protester och sedan urartat i inbördeskrig och till slut sedan 2015 saudiarabisk och arabemiratisk inblandning med flygbombningar. Omkring 2 miljoner människor är på flykt inom landet, men har som sagt mycket svårt att ta sig till något annat land.

Landets president är Abdrabbuh Mansur Hadi (som stöds av Saudiarabien), men hans anhängare behärskar bara omkring hälften av landets yta och han kontrollerar inte ens huvudstaden Sana'a, utan håller till i Aden på sydkusten. En fjärdedel av landet (den västra delen förutom sydkusten) kontrolleras av Houthi-rebeller och trupper lojala till den i december mördade tidigare presidenten Saleh. Houthi-rebellerna är shiamuslimer och anses av Saudiarabien vara sponsrade av Iran. En fjärdedel av landet (glesbefolkade delar i mitten) kontrolleras av Al-Qaida och IS-affilierade Ansar al-Sharia.

Redan innan kriget var Jemen det fattigaste landet i Mellanöstern. Den snabba befolkningsökningen är en av de främsta orsakerna. 1950 hade landet 4,3 miljoner invånare och 2016 uppskattades befolkningen till 28 miljoner. 46 procent av befolkningen är under 15 år. Huvudstaden Sana'a har växt från omkring 55 000 invånare 1978 till omkring 2 miljoner i början av 2000-talet.

Den snabba befolkningstillväxten har sin bakgrund i att dödligheten minskade kraftigt från 1980 och framförallt att barnadödligheten minskade redan från 1975. Men fertiliteten minskade inte lika snabbt - den toppade i början av 1980-talet på drygt 9 barn per kvinna! Fortfarande i slutet av 1990-talet var fertiliteten runt 7 barn per kvinna. Nu är fertiliteten nere på 4,5 barn per kvinna, vilket fortfarande är mycket högt.

Även innan kriget var Jemens vattensituation ytterst allvarlig med utsuget grundvatten och landet beskrevs av experter som det första landet i världen som skulle få slut på vatten. På grund av kriget har vattensituationen förvärrats ytterligare med bland annat förstörd infrastruktur. 80 procent av landets befolkning har svårt att få tag på vatten till dryck och hygien. Många människor har flytt inom landet, vilket satt ytterligare tryck på brunnarna i de områden de flytt till.

Vattenbristen har i sin tur orsakat världens största utbrott av kolera, med omkring en miljon smittade.

Kriget har även förstört för den lokala livsmedelsproduktionen. Skörden av den viktigaste grödan durra (sorghum) har sjunkit med över 40 procent och veteskörden med omkring 25 procent. Den inhemska livsmedelsproduktionen täckte emellertid inte ens innan kriget på långa vägar upp befolkningens behov, utan över 80 procent av spannmålen importerades!

Kriget har även försvårat livsmedelsimporten, särskilt som den viktigaste hamnstaden Hodeidah (Al Hudaydah) på västkusten kontrolleras av Houthi-rebellerna, men nu sedan 12 juni attackeras av saudiska styrkor. Större delen av landets befolkning torde därför löpa risk för en svältkatastrof av enorma mått. Saudiarabien säger att de måste ta tillbaks Hodeidah för att beröva Houthi-rebellerna deras främsta inkomstkälla och förhindra dem från att smuggla in vapen.

Livsmedelsimporten har redan minskat - för årets första kvartal minskade den med 11 procent jämfört med motsvarande period förra året. Omkring 18 miljoner av landets befolkning beräknas lida av livsmedelsosäkerhet och över 8 miljoner har svår livsmedelsosäkerhet och riskerar svält - omkring en fjärdedel fler än förra året. Dessutom är matpriserna på grund av den osäkra tillgången höga.

Oljeproduktionen då? Den har i princip sjunkit till ingenting. Därmed finns inget bränsle i landet annat än vad som möjligen kan importeras. Frågan är om det ens skulle löna sig att vid en (osannolik) fred dra igång oljebrunnarna igen. Reparationskostnaderna skulle troligen överstiga vinsten från vad som kan finnas kvar att ta upp ur marken.
Även om Saudiarabien och Förenade arabemiraten mot förmodan skulle sluta sina attacker mot Jemen och de inbördeskrigande falangerna mirakulöst skulle sluta fred skulle landet vara en humanitär katastrof av stora mått. Med fortsatt krig och inbördeskrig är katastrofen gigantisk och jag kan inte se något annat än obeskrivligt elände framöver.

Jemen saknar grundförutsättningarna för att repa sig. Fortsatt snabb befolkningstillväxt, livsmedelsbrist, akut vattenbrist, sönderslagen infrastruktur samt slut på inhemsk olja blockerar en återhämtning och gör landet för all framtid beroende av omvärldens hjälp med alla livets nödvändigheter. Ja, det låter deppigt värre, men som Livet Efter Oljan påpekade redan 2010 är Jemens problem olösliga.

6 kommentarer:

 1. Det är intressant att kolla på länders befolkningsutveckling. Googla. Nästan alla länder i Afrika har typ fyrdubblats eller mer sedan femtiotalet. Algeriet hade tex liten befolkning när det blev fritt. De flesta kolonier verkar varit relativt glest befolkade när de erövrades och lämnades. Det stämmer till eftertanke. Aktuellt och än mer extremt är Sydafrika där de tydligen mördar en vit farmare var tredje dag.

  Om man gör en liknade hypotetisk analys på Sverige i ett krisläge. Ett land med minst dubbelt för stor befolkning som kan långsiktig leva här. En infrastruktur alldeles för modern för att fungera när det krånglar, samt att många naturresurser är för små eller uttömda. (Allmän)Bildningsnivån praktiskt och teoretiskt är sjunkande. Rättstaten är diskutabel. Skog, lapplandsmalm och vattenkraft är väl stora resurser som internationella bolag vill ha? Privat äganderätt, rättssamhälle och försvar står som grundstenar till välfärd. Sedan kommer resten som en följd verkar det som.

  SvaraRadera
 2. Felix arabica
  Forsskål..

  SvaraRadera
 3. Befolkningstillväxten är ett otyg. på 50-talet och framåt så dog ju alla utom 1-2 barn av 9 födda.

  Sedan har ju den utvecklade världen spenderat enorma summor i enorma program för att dra ned på dödligheten och lyckats bra.

  Ett land som egypten har ungefär 100 miljoner invånare och runt 20 miljoner bor i stor-Cairo. Ett otroligt svårt land att leva i som infödd.

  Nigeria har ju en ökande konflikt mellan muslimer och kristna och snart 200 miljoner invånare, jag minns när 125 miljoner lät mycket.

  Sydafrika är väl uppåt en 60 miljoner snart, den "vita" befolkningen minskar dock kraftigt och drar ned lite.

  De länder som funkar i Afrika är dom med ok befolkningsmängd, västra, centrala och östra afrika är numera no-go zoner för mig.

  Södra Afrika, SADC området fungerar bra, Angola, mozambique, Botswana, Namibia. Svarta fåren är väl Zimbabwe och SA.

  Har ni varit i de befolkningstäta länderna så ser ni snabbt hur lite kontroll administrationen har, det är parallellsamhällen och ett enormt tryck på allt. Det är också från dessa länder som emigrationen till europa sker. Det spiller liksom över.

  Du hittar inte många mozambiquer, angolaner, namibier eller botswanier bland emigranterna (delvis pga. avståndet).

  Det blir för stor befolkning och för stort tryck på allt, krig och flyktingströmmar som följd.

  SvaraRadera
 4. När jag började lära mig om peak oil ca 2001-2004 så trodde jag att vi skulle få se en allvarlig kris 2005-2010. Så kom finanskrisen 2008. När den utspelade sig så var jag inte övertygad om att ekonomin skulle återhämta sig. Men den gången hade centralbankerna fortfarande lite torrt krut. Tydligen kunde man sänka räntan och tydligen kunde vi ta på oss ännu mer skuld. Nu har vi eldat på kreditgivningen i tio år sedan 2008 - nu med negativ styrränta. När nu nästa kris kommer - med vilken trovärdighet kan då centralbankerna säga att de "stimulerar ekonomin med en mer expansiv penningpolitik?"

  Exemplet med Jemen här ovan ser jag som ett skolboksexempel på hur ett samhälle, en stat kollapsar. Jag tror att utvecklingen här kommer att bli snarlik.Eftersom peak oil resp klimatproblemet är i princip olösligt, så kommer varje politiskt initiativ betraktas som ett misslyckande. Därmed kommer regeringar komma och gå med politisk turbulens som följd...

  SvaraRadera
 5. Yemen är ett av världens mest efterblivna islamska länder....har mycket svårt att tycka synd om dem. Nästan alla islamska länder ger oss bara skit...efterbliven kultur, ingen vetenskap, inga företag, inga mänskliga rättigheter. Bara korruption, olja, krig, terror och ej speciellt lätt integrerbara migranter. Bygg en mur runt alla muslimska länder och glöm bort. Dom kan komma ut när dom har blivit civiliserade. Vi kan inte hjälpa dem.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.