2014-10-11

Rossi duperar åter fysikerna

Så är då den italienske proffsbluffaren Andrea Rossi i ropet igen på grund av en ny mätning som gjorts av en svensk forskargrupp på hans så kallade E-cat. Jag skrev om Rossi för drygt tre år sedan och även om hans tidigare historia av spektakulära bluffar.

Rossis främste vapendragare i Sverige, Ny Tekniks Mats Lewan, är inte sen att skriva en artikel i sagda tidning om de senaste mätresultaten. Till Lewans fördel ska dock sägas att han tar upp en del kritik i artikeln.

Den nya rapporten är finansierad av Kungliga Vetenskapsakademien och av Elforsk (elbranschens forskningsorgan) och finns att läsa på deras hemsida. Rapporten är författad av Giuseppe Levi, Evelyn Foschi, Bo Höistad, Roland Pettersson, Lars Tegnér och Hanno Essén, som också är de som genomfört försöket, alltså alla forskare som gjort tidigare mätningar på Rossis apparatur. Inget oberoende forskarlag alltså. Rossi vet att välja vilka som får kontrollera hans apparatur.

Det nya försöket pågick i 32 dagar och det påstås i rapporten att det frigjordes så stor mängd energi att det inte kan förklaras med annat än en kärnfysikalisk process.

Rapporten är ännu ej granskad. Den har skickats in till Arxiv.org, men denna sajt för förhandspublicering av ännu ej granskade vetenskapliga artiklar har valt att ännu inte publicera rapporten. Redan här börjar varningsklockor att ringa. Rapporten sägs också vara skickad till en vetenskaplig fysiktidskrift. Den lär inte publiceras där med tanke på dess uppenbara brister.

Så visar de nya mätningarna på att Rossi uppfunnit någon form av apparat och process för att få energi ur LENR (low energy nuclear reactions)? Nej, fortfarande är det uppenbart när man börjar syna detaljerna att Rossi åter duperat forskarna. Det hade varit högst intressant att vid försöket inte bara ha med fysiker utan även en skicklig trollkarl som fick komma med sina kommentarer, för det är inom detta område som Rossi är skicklig.

Forskarna har använt sina egna mätinstrument både för den el som går in i systemet, samt en värmekamera för att mäta uteffekten. Och forskarna "medverkade både vid påfyllning av bränsle och då reaktorn öppnades efter avslutat försök, varvid de själva fick ta ett prov av bränslet".

Men... notera följande skrivning i rapporten: "Rossi later intervened to switch off the dummy, and in the following subsequent operations on the E-Cat: charge insertion, reactor startup, reactor shutdown and powder charge extraction". Det krävs inte mycket träning i den klassiska typ av fingerfärdighet som trollkarlar använder för att kunna lura forskarna.

Det resultat som omedelbart visar att något fusk är involverat är det som Stephan Pomp påpekar, nämligen isotopsammansättningen i den "aska" som analyserades efter försöket (se sidorna 28-29 i rapporten). Denna "aska" bestod nämligen till omkring 99 procent av nickelisotopen 62Ni, medan det "bränsle" som laddades i E-cat bestod av den för nickel naturliga isotopblandningen 68% 58Ni, 26% 60Ni, 1% 61Ni, 4% 62Ni och 1% 64Ni. Antingen lyckades Rossi kalibrera mängden "bränsle" så exakt att allt "eldades upp", eller så har han helt enkelt bytt ut så att den "aska" som testades inte härrör från det "bränsle" som laddades in i E-cat. Som sagt krävs endast grundläggande fingerfärdighet för detta. Och ja, det går att köpa "isotopsorterat" nickel som består till runt 99% av en viss isotop. Det är förstås dyrt (runt 20000 dollar per gram), men det är det ju värt för Rossi ifall han genom detta försök och rapporten lyckas locka till sig fler investerare.

Detta är Rossis fatala misstag som avslöjar bluffen. Hade han sett till att "askan" innehöll till exempel 50% 62Ni så hade det fortfarande kunnat vara trovärdigt, men 99% är som sagt för bra för att vara sant. Hur de fysiker som utfört försöket kunnat missa något så uppenbart är för mig såsom glad amatör med något tiotal högskolepoäng i fysik helt ofattbart. Det är också värt att notera att allt 64Ni också försvunnit från "bränslet". Har denna isotop genomgått en motsatt process och avgett alla sina neutroner?

Det är också helt osannolikt att en apparat såsom Rossis skulle kunna ge samma uteffekt under hela körningstiden, eftersom koncentrationen av "bränsle" hela tiden minskar. Visst skulle det kunna vara möjligt till en viss gräns, men när koncentrationen av "bränsle" börjar gå ner mot några procent så skulle det i en verklig apparat noteras en avtagande uteffekt. I det aktuella försöket upprätthölls dock samma uteffekt ända till slutet.

Man kan också konstatera att om det hela inte vore en bluff så skulle Rossi ha uppfunnit ett billigt sätt att producera 62Ni, vilket med tanke på prislappen om 20000 dollar per gram skulle vara en mycket mer lönsam tillämpning av E-cat än att använda den som energikälla! Som energikälla är nämligen E-cat ganska dålig. Beräknat COP-värde (Coefficient of Performance) är enligt rapporten 3,2-3,6, vilket är sämre än det COP-värde på 5 som en luftvärmepump ger. Det COP-värde på 3,2-3,6 som anges i rapporten är för övrigt betydligt lägre än COP-värdet på 6 som Rossi hittills skrutit med.

Så hur har Rossi lyckats lura forskarna vad gäller effekt in kontra effekt ut? Trots att forskarna har använt egna mätinstrument som Rossi inte fått röra? Troligen genom att manipulera den trefasspänning som apparatens värmekälla matas med. Läs kommentarerna av signaturen GoatGuy på denna artikel om försöket för att förstå hur man kan trixa med trefasel för att lura mätinstrument.

Nu kan man fråga sig varför Rossi envisas med att köra sin uppvärmning på trefas, när det skulle vara lika enkelt att få den ineffekt på 800-900 W han behöver genom enfas. En vanlig vattenkokare som många av er säkert har i köket ger till exempel en effekt på över 2000 W på enfas. Svaret är förstås att med trefas kan han manipulera växelströmsmatningen så att han kan fuska. Enfas är mycket enklare att mäta än trefras. (Rossi säger att hans apparat endast fungerar med växelström, så likström, som är enklast att mäta, är inget alternativ.)

Man kan även fråga sig varför Rossi envisas med att hålla innehållet i sin apparat hemligt. Om det verkligen skulle fungera och han skulle offentliggöra konstruktionen skulle han garanterat få ett nobelpris i fysik och bli superkändis samt få diverse andra pengar kastade över sig. Betydligt mer ära, berömmelse och pengar än vad han får med nuvarande taktik.

Vi kan alltså konstatera att Rossi är smart och skicklig på att manipulera investerare och utvalda kontrollanter, samt ganska händig vad gäller grundläggande fysik och el. Rossi är så skicklig att Elforsks vd Magnus Olofsson säger att de nu går vidare med forskning om LENR efter att även han ha duperats av Rossis trixande.

Läs även Cornucopias debunkning av första omgångens experiment.

14 kommentarer:

 1. Elforsk har blivit eltorsk...

  SvaraRadera
 2. Tack för en verkligt bra blogg. Din blogg och "Cornucopia?" hör till mina favoriter när det gäller ekonomi och ligger nära mina egna åsikter. När det gäller E-cat känner jag mig splittrad..

  Jag håller med om att den övertydliga transmutationen av det utbrända bränslet (som ju inte borde vara fullständigt utbränt) gör att man ifrågasätter hela experimentet. Om det vore sant så borde processen även ske spontant i naturen. En fråga är om det idag finns modeller som utan LENR förklarar koncentrationerna av olika nickel- och litiumisotoper i naturen eller hjälper E-cat-resultaten till att förklara dem?

  Det mest sannolika är onekligen att antingen askan eller ännu troligare, bränslet, medvetet blivit utbytt. Det är synd att inte författarna diskuterar dessa två möjligheter och hur de försäkrade sig mot att detta skulle ske. Att man lät Levi, Foschi och doktoranden Bianchini vara med, alla sedan många år involverade med Rossi, gör att experimentet inte var oberoende. Man undrar också varför de som analyserade bränslet och askan inte fick tillgång till allt material; varför bara 1% av det? Misstanken är ju att det är för dyrt att skaffa mer Ni-62 eller att Rossi ville spara en del till nästa demo. Eftersom Rossi både satte in och tog ut bränslet gör isotopförändringen att man misstänker att hela experimentet är ett bedrägeri.

  Det finns samtidigt mycket starka invändningar mot detta tankesätt. Om Rossi verkligen ville bedra så vore det osedvanligt osmart att låta isotopförändringen vara så stor. Om han gör sitt nickelpulver själv borde han kunna blanda till en mer trolig, och billigare, isotopmix. Dessutom undrar man i så fall hur Rossi lyckats få till illusionen av en så stor och tydlig energiproduktion under en hel månad utan att någon av de oberoende forskarna fattat misstankar. Jag kan inte för mitt liv förstå hur det skulle gått till, även med hjälp från en eller två personer på insidan.

  Jag håller därför fortfarande dörren på glänt för att LENR och E-cat fungerar och att atomkärnor i metaller under vissa förutsättningar och vissa katalysatorer kan övervinna den starka coloumbbarriären genom någon slags kvantmekanisk resonans/tunnling. Det skulle vara så otroligt spännande både med tanke på vad det skulle betyda för vår energiproduktion och forskningen. Det finns ju även andra forskare som sett tecken på LENR och transmutation med liknande modeller som innehåller kväve och nickel. Dock medges att resultaten är mycket spridda när det gäller verkningsgrad, radioaktivitet och isotoper och svåra att reproducerbara. Förhoppningsvis får vi inom en snar framtid veta om LENR och E-cat är sant eller bara önsketänkande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS. Menar naturligtvis "liknande modeller som innehåller väte och nickel." DS.

   Radera
  2. Akta så du inte lägger för mycket tid på detta, för har man offrat mycket tid så är det svårt att acceptera ifall det skulle vara bluff och all tiden är förgäves. (Matteus 6:21)

   Radera
  3. Redan i tron att detta är fråga om "energiproduktion" finns anledning till stark misstro. Enligt termodynamikens lagar kan varken energi eller exergi produceras. Och energi kan inte ens förbrukas.
   Rossi's bluff hålls vid liv av människans eviga men ouppnåeliga dröm: att kunna "producera" sin egen energi och därigenom frigöra sig från beroendet av naturen. Att vi fortfarande har dessa visioner visar att våra hjärnor inte har förändrats sen stenåldern. Då trodde vi att man kunde locka fram regn genom att dansa för gudarna. Det hade varit bättre om vi fortsatt på den linjen i stället för att vända uppochner på hela världen för en ouppnåelig idé.
   Om någon menar att vi visst har förstått vad som gäller i verkligheten så räcker det med att granska fenomenet evig ekonomisk tillväxt där vi förväxlar verkligheten med symboler för denna; ännu ett uttryck för vår stenåldersmentalitet.
   Vårt stora dilemma är att vi inte kan förena våra stenålderstankar med den fysiska verkligheten och då förnekar den senare, alltså bara helt naturligt. Vi hade vunnit på att erkänna denna fatala brist i stället för att framhärda. Men det är väl också en del av vår stenåldersmentalitet.
   /Robban

   Radera
 3. Jag förstår inte att just detta ämne upprör skeptiker så till den milda grad att många lägger ner otroligt med tid att försöka misskreditera alla som försöker utröna om e-cat fungerar.
  Man skull kunna tro att ni har något att förlora om den fungerar.
  Ett antal Svenska fysiker slår sig samman och skriver en gemensamt inlägg i debatten!
  Varför? Har de något att förlora, har någon annan något att förlora?
  Anmärkningvärt är också att alla ni skeptiker vet bättre än alla andra trots att inte någon av er har varit med vid något av de tester som är gjorda. Samtidigt har ni mage att smutskasta och förlöjliga välmeriterade forskare som försöker att utröna om tekniken fungerar.
  Mats Lewan betraktas nästan som en förädare då han är den ende som vågar skriva om e-cat.
  Fel mätutrustning, trolleri, forskare i maskopi med Rossi, gömda kablar, mm, mm.
  Listan är lång på alla mistänkligheter som ni kan komma på. Att vara skeptisk är sunt men någon måtta får det vara på er misstänksamhet.
  Andrea Rossi har sålt tekniken bakom e-cat till Industrial Heat. Tror ni verkligen att de köper en teknik för sannolikt stora summor pengar utan att de säkert vet att det fungerar? Tror ni verkligen att samma företag hade förhandlat med Kinesiska staten om allt var en bluff?
  Tror ni att National instrument skulle ha utvecklat styrutrustning till e-cat om den inte skulle fungera?
  Tror ni verkligen att Elforsk skulle fortsätta att satsa pengar och sitt rykte om de inte skulle vara övertygade om att e-cast fungerar?
  Tror ni att Hydrofusion som har rättigheterna att sälja e-cat inte har försäkrat sig om att det hela inte rör sig om en bluff?
  Fatta det att en ensam uppfinnare knappast kan lura alla dessa människor, företag och
  Instutioner.
  Sannolikheten är minimal och om så var fallet, till vilken anledning?
  Många tycker att bara det att Andrea Rossi inte vill visa vad som är inuti e-cat'en, bevisar att dert är en bluff. Rossi är en entreprenör och för en sådan är det självklart att inte avslöja allt innan ett patentskydd är klart.
  Han agerar inte som många forskare som huvudlöst publicerar upptäckter i vetenskapspublikationer innan patentskydd är sökt och därmed omöjliggörs ett framtida patent.
  Öppna era sinnen och sansa er kritiska ställning.
  Upptäckten är för betydelsefull för att slänga på sophögen utan att undersöka den vidare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns extrema mängder konstigheter i det här för den som gräver. Konstigheter på alla nivåer. Det är en rätt självklar scam. Det där med "förhandla med kinesiska staten" är ett sånt där klassiskt rykte som man planterar för att få små och medelstora investerare mer intresserade.

   Flera av de där grupperingarna du nämner är förövrigt samma. Antagligen är Hydrofusion nåt Rossi-skalbolag. Industrial Heat leds av Rossi och pengarna kommer från en kille han har lurat. Att göra lite styrelektronik på beställning av Rossi gör man väl utan att fråga om vad han ska ha det till? Rossi har charmat några pensionerade svenskar och de i sin tur lyckas påverka Eltorsks VD att släppa till lite pengar. Så så jäkla många är det inte. Klart Rossi har lyckats lura några, annars skulle han väl skaffa ett riktigt jobb!

   Radera
  2. Fantastiskt vad du har klart för dig och vet mycket utan att igentligen inte veta något ting :-)

   Radera
 4. Såhär är det nog.
  Många önskar mycket starkt att högenergisamhället ska fortsätta. Eftersom man via politiska beslut påtvingat sig en begränsning av olja och kol, så återstår andra energibärare. Desperationen börjar så sakteliga sippra in hos forskare och politiker och då passar en charlatan på. Charlataner känner charlataner, som det gamla venetianska ordspråket säger. De och lönnmördare.
  Med strängteori och kvantfysik som sipprat in i de breda folklagren kan man övertyga den enklaste själ att andra termodynamikens inte gäller nu - se vilken maskin! Givetvis vattnas det i munnarna på fysiker, tänk om det inte stämmer det generationer människor lärt sig i grundskolans naturlära och sedan djupare fysikstudier.

  SvaraRadera
 5. Flute, du skriver väldigt mycket som är bra, men detta var inte bra!
  Du tror att Rossi är en duktig "trollkarl". Samtidigt måste han isåfall vara helt sinnesrubbad eftersom han år efter år fortsätter med samma "bluff". Nä du.. Du verkar ha köpt Cornucopias extrema konspirationsteori att en mycket stor mängd människor har låtit sig luras. Se anonym 11:58.
  Det är så enkelt som att ibland upptäcks helt nya saker, gamla sanningar får förkastas och nya teorier och verkligheten ersätter de gamla. Inget konstigt allt, det är så forskningen alltid har fungerat.
  Denna gång kommer du att få stå med dumstruten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vadå sinnesrubbad? Det är väl inte första gången bluffare har lurat några investerare, precis, och inte heller första gången bluffare har lurat vetenskapsmän? Den absolut enklaste förklaringen är att det är en bluff.

   Radera
  2. Eftersom man bluffat vetenskapsmän tidigare så måste detta alltså vara en bluff?
   Vad glad jag är att jeppen anser att det är en bluff, det blir bara ytterligare en bekräftelse på att detta faktiskt fungerar.

   Radera
 6. Som tidigare trollkarl på proffsnivå minns jag hur Uri Geller lurade en hel värld att han böjde skedar med tankekraft och en massa annat. De flesta duktiga magiker känner till detta trick, men Uri Geller var den enda som låtsades att det var "på riktigt". Han testades av vetenskapsmän som dock var naiva och inte räknade med att bli lurade,Rossi verkar vara vår tids Uri Geller och jag är ganska säker på att jag hade avslöjat hans bluff om jag varit med.

  SvaraRadera
 7. Med tanke på mänskliga erfarenheter genom tiderna så tror jag mig kunna fastslå att det finns många bra sätt att lura naturen men inget som fungerar men att det finns många bra sätt att lura både oss själva och varandra och de fungerar däremot ypperligt.
  Vår intelligens är en genetisk produkt från en svunnen tid då vårt blygsamma antal och obefintliga tillgång på extern energi inte tillät någon förståelse i ämnet termodynamik, dvs de lagar som styr naturen, och genom att vi inte själva ser denna brist hos oss, ser vi heller inte hur skruvade våra slutsatser om verkligheten är idag (kan en idiot själv förstå att han är en idiot?)
  /Robban

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.