2010-10-30

Nya Zeelands parlament om peak oil

Signaturen "Ulf" på Oljesnack tipsade om en rapport från Paremata Aotearoa (Nya Zeelands parlament) med titeln The Next Oil Shock? som kom i mitten av oktober. Sammanfattningen skulle lika gärna kunna gälla Sverige, och den är så bra så jag har översatt den till svenska.
 • Oljan är "den moderna civilisationens livsblod". Denna rapport ger en överblick över den globala oljemarknaden. Särskilt undersöker den utsikterna för oljetillgång och -efterfrågan den närmaste fem åren, samt ekonomiska konsekvenser.
 • Oljereserver med låga kostnader håller raskt på att ta slut, vilket tvingar oljebolagen att övergå till dyrare oljekällor. Detta byte av lågkostnadskällor mot högkostnadskällor driver oljepriset högre.
 • Även om världen inte kommer att få slut på oljereserver på ett antal decennier än, kan den inte  fortsätta att producera olja i ökande takt hur länge som helst från de kvarvarande reserverna. Prognoserna pekar på att världens oljeproduktionskapacitet inte kommer att öka eller falla under de kommande fem åren, medan efterfrågan kommer att fortsätta att öka.
 • Om oljeproduktionskapaciteten inte stiger lika fort som efterfrågan, så försvinner bufferten av outnyttjad produktionskapacitet. Vid sådana tillgångsbrister kommer oljepriset att "spika" upp till höga nivåer. Höga oljepriser kan medföra globala recessioner.
 • Organisationer såsom International Energy Agency och USA:s militär har varnat för att ännu en tillgångsbrister troligen inträffar strax efter 2012 p.g.a. ökande efterfrågan och otillräcklig produktionskapacitet.
 • Det finns en risk att världsekonomin kan vara i början av en cykel av tillgångsbrister som leder till prisspikar och recessioner, följda av återhämtningar som leder till tillgångsbrister.
 • Nya Zeeland är starkt beroende av oljeimport och kommer att förbli så för överskådlig framtid. Medan det finns en potential för att öka den inhemska produktionen, så kan den inhemska oljeproduktionen inte isolera Nya Zeeland från globala oljeprischocker, då Nya Zeeland betalar världsmarknadspris för varor som olja.
 • Viktiga exportgenererande industrier i den nyazeeländska ekonomin, inklusive turism och export av timmer, mejerivaror och kött, är mycket känsliga för oljechocker, eftersom de är beroende av överkomliga internationella transporter.
Allt detta gäller som sagt i princip Sverige också. Fast vår Riksdag tiger om oljan. När får vi läsa sånt här klarspråk från vår Riksdag?

Intressant är den cykel av omväxlande prisspikar och recessioner som de nämner, vilket liknar det deflationsscenario jag nyligen målade upp.

P.S. Någon som har förslag på en bättre svensk översättning av "supply crunch"? Jag har skrivit "tillgångsbrist" ovan, men det känns inte helt bra.

[Andra bloggar om , , ]

17 kommentarer:

 1. Utbudsbrist/bristande utbud kanske?

  SvaraRadera
 2. Försörjningsbrist? Minskande försörjning? Fråga Sveriges riksdag de kanske ser en bättre översättning i sina tillväxtscenarier.

  SvaraRadera
 3. När får vi se riksdagen göra klarspråk på något som är av absolut kritisk karaktär överhuvudtaget?

  1. Alliansen älskar Euron trots att det bevisat sig vara en nackdel för Sverige. Pågrund av att länder med dålig ekonomi får gå med.

  2. Oljepeak problemet som inlägget nämner. Höjda matpriser och bensinpriser. Det verkar inte påverka riksdagen nämnvärt.

  2. Massinvandringen och flykting politken som sker i en alltför snabb takt skakar om Sveriges gräsrötter. Riksdagens svar: Nä då, tar in mer för det kan väl inte skapa rubbningar att ta in för mycket av en "vara" utan att det anpassas först.

  Summering: Riksdagen älskar överraskningar speciellt när sådana kan skapa kaos och konfliter.

  SvaraRadera
 4. Sverige skulle med enkla medel kunna mildra effekterna av peak oil genom att tillåta gasol/LPG drift på fordon. Hela Europa kör på LPG, inte alla fordon men många. I Sverige gör de detta omöjligt genom dyra certifieringar och div krångel i vanlig motståndsanda. LPG finns mycket mer av än olja, LPG kostar mindre per körd mil, LPG är renare mot miljön, LPG skonar motorn. LPG är bra. Europa använder det men inte Sverige. Jag undrar varför detta enorma byråkratiska motstånd???

  SvaraRadera
 5. Martin Saar2010-10-31 23:04

  Jag tror att väldigt många riksdagsmän är medvetna om PO.

  Men varför föregripa det som kommer att hända och riskera sin plats vid köttgrytorna. Bättre då att vänta till PO blir akut och dela eländet med alla andra länder så blir det svårare att bli anklagad för att vara passiv. Och du blir omvald!

  SvaraRadera
 6. termen "Big crunch" används om universiums undergång eller som man säger på svenska "den stora kraschen"
  alltså supply crunch blir då
  tillgångs kraschen

  SvaraRadera
 7. Irlandsräntan ligger på 7.14 just nu. Panik snart?

  SvaraRadera
 8. Energidebatten allmänt håller en förfärande låg nivå. Man diskuterar bara detaljer utan något större helhetsgrepp. "Peak oil"-diskussionen är bara en del av denna torftiga debatt.

  Det som påverkar energiförsörjningen är politik (mycket stor påverkan), ekonomi (stor påverkan) och teknik (mindre påverkan).

  Jag brukar säga att det finns tre "sanningar" i livet: 1) det enda sanna intresset är särintresset 2) det enda sanna bedrägeriet är självbedrägeriet 3) det enda sanna vansinnet är det kollektiva vansinnet.

  Energipolitiken, som vi känner den i dag, är sällsynt mycket drabbad av dessa tre sanningar. Ponera t ex att du leder ett land med stora brunkolstillgångar. Tyvärr är dessa tillgångar lite svåråtkomliga vilket gör kostnaden för energiproduktion baserad på detta brunkol hög. Ovanpå det är det en skitig verksamhet med hög miljöpåverkan vilket innebär ännu högre energiproduktionskostnader, åtminstone på sikt.

  Ponera då att du i det läget får erbjudande att delta i globala energiprojekt som kommer att leda till väsentligen billigare energipriser och mycket "renare" energi. Vad säger du då? Tyvärr, antagligen, "nej tack, vi har stora brunkolstillgångar som måste användas (och vi har också investerat fett i produktionsanläggningarna), de är värda massor av pengar" (självbedrägeri, de är antagligen värda 0 kronor), "förresten så sysselsätter vår energiproduktion massor av människor vilket vi aldrig kan bortse ifrån" (särintresset ljuger aldrig, antagligen skulle det vara mycket bättre att dessa sysselsattes med vad som helst som inte förstörde miljön), "förresten har vi blivit närmade av ett företag, Humbug AB, som köper upp den här typen av energiproduktionsanläggningar globalt till stora överpriser och samtidigt garanterar drift i 2000 år framåt av dessa anläggningar, det kan vi omöjligen säga nej till" (en kombination av alla dessa tre sanningar).

  Och får du motstånd från dina grannländer? Knappast, de har exakt samma förutsättningar som du och tycker naturligtvis att du agerar helt korrekt (det kollektiva vansinnet).

  Så vad jag tycker i slutsats är att energipolitiken är alldeles för fundamental för att bara lämpas över på politikerna. Det många säger är att den framtida energiförsörjningen (stavas nog elektricitet) kommer att bli mycket global och extremt kapitalkrävande. Och tekniken för att åstadkomma denna globala energiförsörjning anses av många vara det minsta problemet. Det är egentligen en politisk situation, som är helt ny för mänskligheten, driven av den mycket snabba ekonomiska och tekniska globala utvecklingen. Oljeindustrin har faktiskt en poäng här (innan de har borrat bort sig helt). De har alltid sett det globala i sin verksamhet.

  Jag efterlyser helt enkelt en riktig debatt om den framtida energipolitik. T ex genom att tillsätta en elkommission, antagligen på europanivå, som politiskt, ekonomiskt och tekniskt kan visa en väg till vissa önskade globala mål. Och denna kommission ska vara kliniskt fri från byfånar, intressebolag m fl. Gör de bra ifrån sig så kan de faktiskt utgöra skillnad (tyvärr tror jag dock att Europa är för åderförkalkat, jag tror mer på USA och Kina).

  En fotnot om Humbug ABs agerande ovan. Sådana här stolleköp brukar leda till att den köpta verksamheten säljs vidare till andra bolag liknande Humbug AB till stora kapitalförluster. Sedan fortsätter denna försäljningsprocess ett antal gånger, med ständiga kapitalförluster, tills verksamheten ordentligt mycket billigare kommer tillbaka till nationalstaten. Och vad händer där? Ja, det är en bra fråga - det beror nog mycket på den energipolitik som kommer att råda då. Det beror nog mycket på dig och mig, helt enkelt.

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 12. Magnus:
  Jag tog bort tre av dina fyra nästan identiska kommentarer. Antar att du snubblade på någon knapp när du kommenterade.

  SvaraRadera
 13. Flute:
  Det var inte så mycket snubbelknappen utan mer det underliggande informationshanteringssystemet: "Outgrundliga är systemets felmeddelanden och ännu mer systemets hanteringar av de underliggande 'felen'".

  SvaraRadera
 14. Efter att ha följt dig och Cornucopia ett tag känner jag att ert budskap i princip kan delas upp i tre separata delar.

  1. Att vi kommer att nå peakoil (populärt att den tar slut) ett inte särskilt kontroversiellt påstående.

  2. Att vi kommer att nå peak oil snart, alternativt redan är där. Något mer kontroversiellt, till detta hänvisas indicier, som oljeproduktionens koppling till börskraschen, Gulfstaternas mörkande med sina oljereserver. Nedskrivningen av oljereserver tas som bevis, nya fyndigheter förklaras vara små. Amerikanska militärens rapporter etc. Ska man tro er så mörkas detta i princip utav världens ledare, men att det egentligen är ett känt faktum.

  3. Att oljan inte kommer att kunna ersättas, påståendet är något mindre underbyggt, enstaka referenser till böcker har jag läst med det är inget ni ägnar någon större kraft åt att berätta om.

  Första punkten behöver knappast ifrågasättas.

  Andra punkten får nästan liknas vid en konspirationsteori, att faktumet att peak oil är så nära är något världens ledare inte kan berätta för oss.

  Tredje punkten måste kallas för en dystopi, utan att det för den skull är orealistiskt.

  Eftersom jag inbillar mig att du och Cornucopia hämtar er information genom böcker och på nätet så skulle det vara intressant att veta vilka divergerande åsikter det finns om punkt 2&3. Särskilt punkt 3 har jag svårast att svälja, utan att för den skull avfärda att det måste vara så. Dock så har oljeberoendet minskat avsevärt på 30 år trots en enormt oljeproduktion.

  SvaraRadera
 15. En plan för att göra sig fri från oljan till år 2040 för det amerikanska försvaret:

  http://evworld.com/library/CNAS_fuelfutureforce.pdf

  Jag vet inte om R/P-begreppet (antal år oljereserverna räcker givet den nuvarande produktion för alla länder) är etablerat? - det är första gången jag ser begreppet, men jag har inte följt oljediskussionerna så mycket. Intressant med ett sådant index är att det är simuleringsbart. Man kan studera förändringarna i detta index för prisfluktuationer, konflikter, felaktiga oljereservsprognoser, nya fyndigheter etc. På det sättet kan man göra lite stressanalyser. Man kan väl annars lugnt säga att de i rapporten angivna R/P-värdena borde vara lite lätt stressande för en del personer.

  Finns det några liknande studier för det svenska försvaret? Eller förlitar man sig bara på att tanka alla sina fordon på närmaste Statoil-mack (kanske jobbigt med flygplanen men dem har man väl ändå inte råd att flyga)?

  SvaraRadera
 16. Yogi Bear:

  Jag tar mig friheten att lägga till mina egna kommentarer till dina punkter:

  1. Ja. En ändlig resurs som förbrukas tar förr eller senare slut.

  2. Den intressantaste punkten. Alla strålkastare bör riktas mot oljebolagen. De tillhör de högst värderade bolagen i världen, värden baserat på angivna oljereserver. Stämmer detta eller är de konkursbon? Säkert är de finansiellt starka men sådant kan ändras över natt av klåfingriga ägare (eller så kan man a la BP borra bort sig). Och vad ska de göra när oljan är slut? Bli brunkolgruveägare, energikonsulter, elnätsägare? Oljebolagen har ju alltid förblivit vid sin läst så det känns mindre troligt. Den här analysen är mycket viktig.

  3. Djävulen sitter tyvärr i detaljerna och en energiframtidssiare måste behärska allt från oljepolitik till turbinteknik (med åtminstone 30 års dokumenterad praktisk erfarenhet av turbinkonstruktioner). Sådana djur finns tyvärr inte vilket nästan dödar debatten. Nu blir det mest referenser, när argumenten ska fram, till "experter" som i sin tur refererar till andra "experter" i en nästan oändlig hörsägenkedja. Det enda som kan råda bot på detta är breda energikommissioner befolkade av personer med dokumenterad expertkunskap (inte politiker, inte "tyckare", inte lobbyister, inte experter på "fel" område och inte annat löst folk). Man kan ju lugnt påstå att detta är en av de viktigaste frågorna för politikerna men inte mycket verkar hända.

  SvaraRadera
 17. Som brev på posten relaterande till de tidigare inläggen kom

  http://www.e24.se/business/ravaror/gigantiskt-fynd-skjuter-upp-oljetoppen_2411813.e24

  med text som

  "Brasilien gjorde nyligen ett gigantiskt oljefynd som på ett svep kan fördubbla landets oljereserver. Enligt Ulf Svahn, vd för Svenska Petroleuminstitutet, innebär jättefyndet att oljeproduktionstoppen - eller peak oil - fördröjs. "Alla sådana här stora fynd som dyker upp skjuter det här datumet längre och längre fram"."

  Fyndet var tydligen på 15 miljarder fat uppskattat. Det är väl inte fyndet i sig som är intressant utan hur den svenska oljebranschorganisationen hanterar det (ytterligare floskler?; nu har vi det där med oljebolagen igen).

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.