2013-05-14

Peak Car och Förbifarten

Idag presenterar MP siffror som visar att priset för Förbifart Stockholm kommer att bli betydligt högre än de 28 miljarder som tidigare nämnts, på grund av räntekostnader. Man kan diskutera hur det har räknats och om det är rätt eller inte, men det är inte särskilt intressant i sammanhanget.

Mer intressant är t.ex. att jämföra med vad man skulle kunna bygga istället för 52 kilometer motorvägstunnel. Föreningen YIMBY har gjort en bra sammanställning av detta, som bland annat visar på Förbifartsprojektets orimliga proportioner. Tunnlarna blir mer än dubbelt så långa som summan av alla befintliga vägtunnlar i Sverige! I hela världen finns bara två vägtunnlar som är längre än den 17 km långa tunneln under Lovön och ingen av dessa är sexfilig motorväg! Endast järnvägstunneln under Engelska kanalen överträffar Förbifarten i mängden bortsprängt berg!

Skulle pengarna läggas på andra vägprojekt (utan tunnel) skulle de räcka till imponerande mängder motorväg. Om det nu är genomfartstrafiken man vill bygga för skulle det bara kosta omkring en tredjedel så mycket att bygga motorväg Norrköping-Västerås-Gävle. För de massor av miljarder som Förbifarten kostar skulle man annars istället kunna få mängder av nya tunnelbanor och spårvägar i Stockholm.

En annan intressant aspekt är förstås att sådana här gigantiska byggprojekt ofelbart drabbas av planeringsvillfarelsen (engelska planning fallacy), alltså att de blir mycket dyrare och tar mycket längre tid än beräknat.

Det mest intressanta som jag ser det är dock fenomenet "peak car", som jag skrivit om förut och som SR nyligen uppmärksammade.
Bilförsäljningen minskar. Och körsträckorna blir kortare, visar statistik från expertmyndigheten Trafikanalys. Och det är inte bara en effekt av lågkonjunkturen. Bakom ligger en större samhällsförändring: ”Peak car”, på svenska ungefär bilkulmen.
...
Större och tätare städer, färre och dyrare parkeringsplatser, äldre befolkning som åker bil mer sällan, dyrare bensin, biltullar och att allt fler hellre ser en film på sin läsplatta på tåget än kör bil, säger Karin Sjöberg, enhetschef på Svenska miljöinstitutet IVL.
Allt fler verkar inse att man kan spara pengar genom att inte ha bil. Själv ser jag bilen som en tjänst istället för en pryl och använder hyrbil när jag behöver det istället för besväret och kostnaderna med att äga en bil.

Ser man på hur Sverige ligger till i förhållande till "peak car" kan man för det första se på antalet bilar i trafik.
Både antalet bilar i trafik och antalet avställda fortsätter som synes att öka. Ser vi däremot på nyregistreringarna så har de dock minskat sedan toppen år 2000. Detta är en del av en större europeisk trend som ger den självklara förklaringen till krisen för stora delar av bilindustrin.
Men mer intressant blir det om vi ser på körsträckan. Det finns visserligen fler bilar, men de kör inte lika långt! Vi hade 2011 vad gäller personbilar ännu inte kommit tillbaks till samma totala körsträcka som 2008, som var toppåret. Lastbilstrafiken har dock ökat lite. Men det är personbilarna som tar den stora platsen på vägarna och är orsaken till att Förbifarten byggs.
Ser vi på personbilarnas totala körsträckor länsvis ser det ut som nedan.
Inget av de tre största trafiklänen hade ännu år 2011 kommit tillbaks till samma körsträcka som 2008. Det ser ut som om vi sett en trendvändning följd av en liten uppstuds i Stockholm och Västra Götaland. Allt talar för att vi lär få se minskande trafik med personbilar framöver, så varför bygga en rekorddyr väg för minskad trafik?

Dags för byråkraterna och politikerna, framförallt Sten Nordin, att svälja stoltheten och avblåsa vansinnesprojektet Förbifart Stockholm!

Tillägg: Glömde ange källa för mina diagram. De bygger på statistiken från Trafikanalys samt SCB. Jag har fått samla ihop data från flera olika filer och sökningar för att få ihop detta.

21 kommentarer:

 1. Det man undrar var är opinionen mot det här,finns det ingen som kan räkna bland politikerna och driva frågan mer än miljöpartiet. Bra att du tar upp frågan,jag kör bil en del och skulle uppskatta motorvägen Norrköping- Gävle vilket skulle vara en mycket fin tids/miljövinst för många.

  SvaraRadera
 2. Utmärkt inlägg som vanligt Flute! Saknat dina inlägg på sistone!

  Tänk att man kan satsa så här många miljarder på förbifart Stockholm o sen tycker att 5-10 miljarder på upprustning och underhåll av järnvägen är mycket (från alliansregerings sida). Det svider när man tänker på vilka investeringar som skulle kunna göras med dessa pengar på spårväg, laddstolpar för elbilar och även e-highways på befintliga motorvägar med konvertering av diesellastbilar o liknande...

  vänliga hälsningar,
  Johan

  SvaraRadera
 3. Det minskade bilåkandet är definitivt något som kommer att fortsätta. Fallet är betydligt djupare och längre än under oljekriserna. USA, som ofta ligger lite före, hade sin topp per capita 2005 och den nationella toppen 2007.

  http://www.advisorperspectives.com/dshort/charts/indicators/miles-driven.html?miles-driven-CNP16OV-adjusted.gif

  På liknande sätt toppade börsvärdet realt och per capita i USA och Sverige 2007. Allt beror på att produktiviteten i naturresursernas utvinning toppade 2000. Så här är det i USA, Sverige och i världen i stort. Orsak och verkan kallas det.

  Nettot från systemet och välståndet kommer att fortsätta ner och bli så litet att systemet kollapsar i mitten av århundradet. Förbifarten är väldig dum och är sånt som makthavarna håller med för att fly verkligheten och hjärntvätta folket.

  SvaraRadera
 4. När Kjell Aleklett snackade i radio i julas nämnde han något om att färre unga tar körkort, det tyckte jag lät uppfriskande. Finns det ngn statistik på det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det. Jag har tre egna Stockholms-ungdomar födda 1986-1994. Jag får nästan tvinga på dem att utbilda sig i körkortet, fast jag betalar allt och lånar ut bil. Sonen, 19 år, sportig o med många intressen och hans kompisar kommer definitivt från omständigheter med god ekonomi, men har bara en bråkdel så många körkort i gruppen jämfört med vad min egen 1960-talist-generation hade. De vill lägga sin tid på det som mer intresserar dem och de har inget emot kollektiv-åkande - helt enkelt. Det framstår som att de tycker det är mer upplevelse-berikande att få web-surfa, messa, lyssna på musik o hänga med varandra IRL... Intressant faktiskt och inte så tokigt egentligen. Dock anser jag det vara viktigt att ta sitt körkort m h t kommande arbets- och familjeliv och alla eventualiteter. /Cisco Kid

   Radera
 5. Ett problem som du inte alls nämner är att Stockholm ökar sin befolkning snabbt. År 2050 kommer det att finnas 3 miljoner människor i regionen - så även om Stockholmarna har minst körd sträcka per person i landet, och även om denna trend skulle fortsätta (vilket hänger mer ihop med konjunkturer än annat - den mesta trafiken i Stockholm är yrkestrafik, mindre än 50 % är privat bilkörning) - så innebär blotta antalet människor att de totala körsträckorna ökar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast problemet i grunden är att Stockholm växer, inte att man inte bygger vägar. Redan på 80-talet diskuterade riksdagen ett investeringsstopp i Stockholm. Jag hoppas den diskussionen kommer upp igen.

   Radera
  2. Anonym2013-05-15 19:16:
   Men trots att Stockholms befolkning ökar, så minskar den totala körsträckan, om du tittar på mina diagram.

   Radera
  3. Nej den minskar inte. Körsträckan fick en liten dipp 2008 som man nu hämtar sig från. Nu ska man också vara försiktig med Trafikverkets statistik som bygger på var bilarna är registrerade - inte var de kör. Att "Stockholms" totala körsträcka minskade 2008 beror bl.a. på att majoriteten av landets företagsbilar i hela landet är registrerade i Stockholmsregionen. När företagsbilarnas körande ute i landet minskade så ser det i statistiken ut som om just Stockholmarna minskar sitt körande.

   Stockholm växer med 2 busslaster om dagen - alla dessa människor behöver mat, kläder, möbler, inredning, vitvaror, hygienartiklar etc, etc, och alla dessa människor producerar avfall som ska ut ur staden. Detta genererar trafik! Det kan till viss del uppvägas av en generation utan bil - men bara till en del. Och när kollektivtrafiken är full så tar folk bilen.

   - - -
   @Andreas - Stockholm är fortfarande en mycket liten stad globalt sett och majoriteten av världens befolkning förefaller att gilla att bo i städer, gärna större städer än Stockholm - så varför ska man stoppa Stockholm från att växa?

   Stockholms tillväxt beror nästan helt på höga födelsetal och till en liten del invandring från andra länder. Inflyttningen från andra delar av Sverige är mycket liten.

   Radera
  4. @Anonym 22:51

   "Stockholms tillväxt beror nästan helt på höga födelsetal och till en liten del invandring från andra länder."

   Vad har du för källor som stöder ditt påstående?

   Enligt SCB ökade Stockholms läns befolkning med 37130 år 2011. Födelseöverskottet stod för 13079. Flyttningsnettot från utlandet och övriga Sverige stod för 17685 respektive för 6093. Dvs. merparten av Stockholms befolkningstillväxt stod nettoinvandringen för, eller hur?
   http://www.scb.se/pages/tableandchart____308468.aspx

   Radera
  5. @Anonym 22:51

   Det är ett typiskt tankefel att enbart titta på hur någonting förhåller sig till andra saker istället för att granska saken i absoluta former. Att Stockholm är litet med internationella mått bevisar inte på något sätt att det är bra att Stockholm fortsätter att växa.

   Forskning från bland annat USA och Danmark visar att en växande stad får en negativ utveckling på väldigt många punkter och väldigt få positiva punkter. Dessa visar sig främst som försämringar för invånarna men kan även visa sig som skenande kostnader om det offentliga försöker att kompensera försämringarna med investeringar. Exempel på försämringar är:
   Bostadsbrist
   Trängsel
   Sämre offentlig service (vård, skola, omsorg)
   Sämre underhåll av vägar
   Färre grönytor
   Mer utsläpp
   Mer buller
   Sämre livskvalité

   Därtill kan man tillägga minskad biologisk mångfald, minskad resiliens och en ohållbar utveckling.

   Det är inte självklart så att människor vill bo i stora städer, däremot är det där som jobben finns. I Sverige finns det många som väljer bort Stockholm pga många av de faktorer som jag listade ovan. Istället väljer de en något mindre stad.

   Stockholms tillväxt beror knappast på höga födelsetal. Främst så beror det på kortsiktiga och korkade politiska mål. De människor som flyttar dit är främst invandrare men sen bidrar även urbaniseringen. Hur som helst är den växande staden en form av ohållbar utveckling då den strider mot hållbarhetsprinciperna.

   Radera
  6. @Anonym 22:51

   Angående trafiken så är det främst i Stockholm som den lär minska om regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta 2030 ska kunna uppnås. Enligt Trafikverkets beräkningar behöver bilismen minska med 25 procent i Sverige och den största minskningen behöver Stockholm stå för. Där kan det handla om en minskning på 30-40 procent. Nu är målet iofs säkert bara en pappersprodukt eftersom våra ointellektuella politiker inte vet något om drivmedel.

   Radera
  7. @gruelse
   Stockholm ökade med 17 251 personer. Födelseöverskottet var 6678 (Stockholm har bland de högsta födelseöverskotten i landet, Sundbyberg och Solna har ännu lite högre) och inflyttningsöverskottet från utlandet var 7 623

   Tillsammans utgör dessa 83 % av befolkningsökningen. (Statistisk årsbok för Stockholm 2013) - alltså står inflyttningen från landsbygden för en mycket liten del - vilket var vad jag försökte säga.   @Andreas
   Bra eller dåligt är en värderingsfråga. Det är onekligen så att alltfler väljer att bo i Stockholm - alltfler som anser att fördelarna överväger nackdelarna och då får man respektera detta. Det är en hel del som väljer bort Stockholm också - och de får väl göra det om de känner för det - men det finns uppenbarligen andra som vill bo där.

   I Stockholm står kollektivtrafiken redan för 80 % av resorna i rusningstid och cykel för 5-10 %, så precis som jag pekar på ovan - det lär blir svårt att minska bilåkandet 30-40 % samtidigt som befolkningen växer med 40 % ;-).

   Radera
  8. @Anonym 17:29
   Nu har du väl fel igen?

   För Stockholms kommun var för 2011:
   * folkökningen 17 251
   * födelseöverskottet 6 678
   * flyttningsnetto från egna länet - 2 661
   * flyttningsnetto från övriga Sverige 5 378
   * flyttningsnetto från utlandet 7 673

   Nettoinflyttningen från landsorten med 5378 personer är förvisso mindre än födelseöverskottets 6678, men det kan inte klassificeras som mycket mindre. Jag antar att du inte räknar Stockholms läns kommuner till landsorten eller till landsbygden?

   (Sedan om man summerar ovanstående födelseöverskottet och flyttningsnettona så fås 17068, vilket inte stämmer med den angivna folkökningen 17251. Förmodligen felräkningar från föregående år?)

   Även på kommunnivå svarade invandringen för den största delen av folkökningen.

   Radera
  9. Siffrorna visar precis det jag försöker säga - inflyttningen från andra delar av Sverige utgör en mycket liten del - 17 %

   Radera
  10. @Anonym 17:12

   Jag noterar att du till landsbygden räknar Stockholms kranskommuner, såsom Solna, Huddinge, Lidingö etc.

   Radera
 6. Fyrfilig motorväg nuvarande riksväg 55, plus Österleden i Stockholm, plus Lindhagen 2.0 enligt YIMBY-förslag. Lägg därtill rejäla kollektivtrafiksatsningar och cykelsatsningar. Slopa nuvarande västerledsförslag helt för finansiering. Då kan det hända trevliga saker med Stockholm och hela regionen!

  Tyckte ursprungligen att västerleden var bra, men i ljuset av ovanstående alternativ och hur taffligt västerledsförslaget utvecklats så är de här alternativa förslagen numera ljusår bättre.

  SvaraRadera
 7. Bra skrivet Flute, det är vansinnigare än jag trodde! När,om Förbifarten invigs Gud förbjude, så läser vi år 2028. Bensinbristen kommer att vara högst påtaglig, för att inte tala om diesel. Elbilen enligt prognos från Energimyndigheten utgör 1 % av bilparken år 2030. Har hela tiden hävdat att Förbifarten blir världens längsta tunnel för cyklister och det kan ju vara något att vara stolt över i alla fall! Att Sten Nordin (C) är för Förbifarten är helt i sin ordning som den Moderat och BAU-person han är, men att landsbygdspartiet (C) pratar så varmt för Förbifarten är lite förvånande liksom (S)! Men S kanske har andra planer om man kommer till makten! Man är ju för allt som Alliansen genomfört kanske för att inte störa ordningen i hopp om att vinna valet 2014! Och Stefan L(S)har ju svårt att se höger och vänster när det gäller vinster i välfärden, vilket han sa i debatten i Agenda. Man tar sig för pannan! Enda sättet att få stopp på Förbifarten är att hålla emot och dra ut på hela processen så mkt det går, om det är möjligt. Kanske måste finanskrisen nå oss med fullkraft i Borgs Sverige för att projektet ska stoppas!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr så följer många av våra politiker Keynes modeller. Dvs det ska investeras i infrastruktur och annat under finanskriser för att stimulera ekonomin.

   Radera
 8. Tydligaste slutsatsen: Om man bygger bra kollektivtrafik, som i Skåne så minskar biltrafiken. När tunneln är byggd i Sthlm kommer förstås trafiken med bil där att öka ännu mer.

  SvaraRadera
 9. Läs också om mina tankar om cykling här: http://iblandekonomi.wordpress.com/2013/05/22/barockt-javisst-for-en-bilist/

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.