2015-11-25

Inte pengar som saknas, utan resurser och tid

Efter gårdagens besked från regeringen att Sverige anpassar migrationspolitiken till EU:s lägstanivå ser jag i mitt medieflöde många som protesterar och säger att Sverige är så rikt, så vi har råd att ta emot fler flyktingar. Denna reaktion bygger på ett felaktigt resonemang, då det inte är pengar som saknas, utan fysiska resurser. Johan Westerholm skriver:
Om det bara var pengar som det var frågan om så kanske det hade gått att lösa men det är inte bara pengar. Den halva miljon bostäder vi behöver finns inte, inte heller de läkare, socialsekreterare, lärare och all annan personal som krävs.
Hur mycket pengar vi än öser ut blir det exempelvis inte fler lärare.
Redan innan Sverige i år tog emot rekordmånga flyktingar hade vi brist på legitimerade lärare.
Att utbilda fler lärare, läkare, sjuksköterskor, tandläkare, socialarbetare och ordningsvakter tar tid. Det är alltså tid Sverige har brist på, inte pengar!

Och nej, det kommer inte en massa välutbildat folk hit som flyktingar! Som bland annat Tino Sanandaji upprepade gånger påpekat så är utbildningsnivån bland flyktingarna betydligt lägre än för svenskar. En vuxen syrisk flykting som kommer hit har i snitt drygt sju års skolgång. Bara cirka 10 procent av syrierna har en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. Vi kan alltså inte räkna med något tillskott av lärare eller sjukvårdspersonal som motsvarar den ökade folkmängden.

Jag förfäras med Cornucopia över att inte miljöpartisterna verkar förstå grundläggande miljöbegrepp såsom "tillväxtens gränser, resursbegränsningar och resursbrist".
Nej, i verkligheten begränsas vi av resurser. Det handlar inte om pengar, utan det handlar om energi, mat, boenden, vatten, avlopp, vårdcentraler, sjukhus, tolkar, mobiltelefonikapacitet med mera.
...
Verkligheten är att all miljöförstöring har sin grund i antalet människor - och ju längre norrut, desto större blir det miljömässiga fotavtrycket på grund av klimatet och frånvaron av solinstrålning (=kyla) vintertid. Det kallas resursbegränsningar och det är fascinerande att Miljöpartister som Åsa Romson inte förstått begreppet förr.
Jag är förfärad, men jag är inte förvånad - Miljöpartiets nuvarande styre har fullständigt tappat sina rötter och jag har inget förtroende för dem.

Något annat Sverige har brist på är el - häromdagen nettoimporterade Sverige el motsvarande en och en halv kärnkraftsreaktor, för att det var kallt. Hur kommer det att se ut senare denna vinter? Jag kommer att fortsätta att hålla koll på elstatistik.se. En kraftig köldperiod (som ofta kombineras med svag vind) över hela nordvästra Europa kan bli högst intressant.

Att bygga ny elgenereringskapacitet tar som bekant lång tid. Det räcker inte heller med förhållandevis snabbyggda vindkraftverk, på grund av deras mycket intermittenta elproduktion, utan det måste finnas en stabil bas samt reglerkraft av sådana kraftverk som tar många år att bygga. Här saknas alltså både resurser och tid.

Migrationsverket har också uppenbara problem att hantera flyktingströmmen. Det vittnas på många ställen om utarbetade anställda - frågan är hur länge de kommer att orka med. Om inget radikalt görs snart får vi en förvärrad kris där många av Migrationsverkets anställda kommer att bli sjukskrivna eller säga upp sig. Och kommer Migrationsverket att lyckas nyanställa? Hur många skulle idag vilja ta ett jobb där? Det krävs rejält nytänkande här, till exempel mitt förslag att överföra folk från andra statliga myndigheter. För med färre tillgängliga arbetstimmar blir handläggningstiderna längre. Då kan det bli mycket som blir dåligt, exempelvis att man som nu inte hinner behandla ansökningar om vinterkläder. Även här är det tid, inte pengar, som är bristen. Ett annat alternativ är förstås att förenkla många av de byråkratiska processerna på Migrationsverket.

Johan Westerholm tar också upp en annan intressant aspekt, nämligen hur hygienen kan påverkas.
Något annat som vi inte heller är beredda på är, i skuggan av bostadsbristen, hur nu sådant som hygienen påverkas. I vissa kommuner orkar inte reningsverk och infiltration med. I tidningen kunde jag häromdagen läsa om hur avföring rann i dikena då en fastighet dimensionerad för sex personer härbärgerade 30 vuxna. Avlopp och infiltration orkade helt enkelt inte med. Konsekvenserna är redan kända – vi kommer se hur sjukdomar som kolera kan börja spridas genom att bakterier tränger ner i grundvattnet. En konsekvens som är faktisk, inte rasistisk. Andra problem som trångboddheten kommer att föra med sig är sjuka hus. Ventilationen orkar inte med och svartmögel kan slå rot. Sjuka hus ger sjuka människor som belastar primärvården och dessutom har svårt att arbeta. Trångboddhet dömer dessutom barnfamiljer till dålig studiemiljö och raserade framtidsförutsättningar.
Egentligen behövs bara sunt förnuft för att förstå att det finns gränser för hur många vi kan ta emot. Under 2014 ökade Sveriges befolkning med hela 1,06 procent på ett år - ett snabbt överslag med 72-regeln ger att detta motsvarar en fördubbling av befolkningen på mindre än 72 år. I år ökar Sveriges befolkning ännu snabbare. Sveriges befolkning har aldrig någonsin sedan folkräkningens början i mitten på 1700-talet ökat så snabbt. Det är helt enkelt ohållbart och därför gör regeringen helt rätt som drar hårt i handbromsen, även om man gjort det alldeles för sent.

För den som förfasar sig över vår regering ska man ha klart för sig att de inte är bovar i det de gör nu, utan snarare EU:s misslyckade flyktingpolitik. Kombinationen av öppna inre gränser och mycket olika asylregler i olika länder var i längden ohållbar. När Schengenområdets yttre gräns sprack i somras ställdes frågan bara på sin spets. Snarare är det denna och tidigare svenska regeringars fasthållande vid en i EU-sammanhang ohållbar svensk flyktingpolitik som gör dem till bovar, inte gårdagens beslut.

För övrigt är det intressant att se vilken kappvändning Stefan Löfven gjort i flyktingpolitiken från september till nu, där KIT har jämfört hans uttalanden då och nu.

Det kan även vara på sin plats att påminna om det så kallade Luciabeslutet som den socialdemokratiska Regeringen Carlsson tog i december 1989 och som starkt begränsade vilka flyktingar Sverige skulle ta emot. I mycket ett beslut liknande gårdagens. Notera för övrigt att då var den "rekordstora flyktingströmmen" till Sverige under andra halvåret 1989 bara 20 000 personer (jämfört med 19 000 under hela 1988). Idag talar vi om storleksordningen tio gånger så många.

Igår sade Stefan Löfven att "Avsikten är att tillfälligt anpassa den svenska utlänningslagen till minimikravet enligt internationella konventioner och EU-rätten", men jag tror inte alls det blir tillfälligt. Mängden folk som vill till Sverige kommer inte att minska framöver. Det är ett nytt permanent tillstånd vi nu ser.

15 kommentarer:

 1. Är det inte en stor sannolikhet att regeringen måste strama åt invandringen ytterligare? Jag har svårt att tro att detta räcker.
  Kommer MP i så fall kunna sitta kvar i regeringen? Dom borde inte fått sitta där från första början, men det är lätt att vara efterklok.

  SvaraRadera
 2. Jag har länge undrat vad som kommer bli sprickan i fasaden med fiat-pengar och hur vi räknar på "ekonomi". Alltså att konsumtion ses som en styrka, att råvaror och energi blir allt billigare i pengar räknat, samtidigt som mängden pengar ökar. Kanske är det nu bedrägeriet börjar avslöjas?

  SvaraRadera
 3. Det är inte så svårt att lista ut på förhand.
  Hur länge har inte tex psykiatrin varit i kris (ständig omorganisation)
  Hur länge har vi talat om att vägunderhåll är eftersatt, eller järnväg
  - > att man samordnade banverket och vägverket, så att det inte skulle bli ett poitiskt ansvar att prioritera mellan järnväg och väg, utan en generaldirektörs.

  Hur länge har lärarlöner varit eftersatta - > att Persson omorganiserade hela skolan, så att kmmunerna blev huvudmän, så slapp staten ansvaret.

  Hur länge har inte sjukvården varit i bemanningskris, med ständiga vakanser, i synnerhet specialistsjuksköterskor, (tror Sverige har halva läkarrätheten mot EU-genomsnittet.

  hur länge har inte polisen varit eftersatt, minst poliser per capita inom EU och svårslagna rekord i ouppklarade bostadsinbrott. (den siste som gjorde ett försök i Stockholm var Gunmo.

  eller varför inte fundera lite över underhåll av vatten och avlopp, Stockholm vatten ligger ca 50 - 75 miljarder efter, enligt interna konsultrapporter, och kommer aldrig att ha råd att renovera ikapp. (det som inte syns finns inte)

  all bostadsexpansion ska ske i befintliga områden, och ingen tänker på att reningsverk och avsloppssystem redan är överbelastade. Förr tog kommunerna detta ansvar, numera finns ingen kompetens kvar, inga tjänstemän, inga medvetna politiker, utan man bara utgår fran att privata byggherrar står för samtliga exploateringskostnader och lägger dessa på bostadskostnaden, vilket leder till att man bara bygger där marken är dyr, eftersom det är för dyrt att bygga där marken är billig, skitsmart, för att inte tala om alla kända översvämningsolyckor när dagvattnet svämmar över in i avloppssystemet och leder till bakfall, visst försöker man med LOD, men i en storstad räcker inte detta, så det finns en del att göra.

  Det heter peak maintance, dvs likt peak opil, så når ett samhälle en gräns där man slutar att underhålla det man har, låter befintliga investeringar förfalla, eftersom man fuskat med balansräkningarna, och bokfört förkluster/sunk costs som investeringar, och så kommer då ngt ljushuvud på att man ska bygga en ny superjärnväg, istället för den man redan har, och kanske ska man fundera lite på, på vilken mark man tänkt bygga, och vem som ska stå för fiolerna, för om inte staten gör det, så är det bankerna, och om affären sedan inte går ihop, förr att det var ett fantasiprojekt och man inte har råd med underhåll, så konkrar det, och då får medborgarna betala.S.W

  SvaraRadera
 4. och hur är det med hamnar? krigssjukvård, beredskapslager, och är det någon som tror att alla bostadsrättsföreningar klarar av att sköta underhållet, eller kan det vara så att man drar ner, för att hålla avgiften låg, och kickar kannan framåt.

  allt detta inträffade innan flyktingkrisen, och det finns inte en enda förståsigpåare som hittat en formel hittills för att bygga bostäder till människor som saknar egen försörjning, och en kris/lårdom 92-93 var ju att man avskaffade kommunal borgen, eftersom kommunerna höll på att gå i konkurs, när de varit med och investerar i bostäder, dessa rev man ett tag, hette ekologisk omställning eller ngt. Nu hamnar kommunerna i samma fälla, man har inga förutsättningar att sköta vanligt allmänt tekniskt underhåll av infrastukturen, en av statens kärnuppgifter, och då börjar sas yttre förfall och förslumning, ngt Sverige varit förskonat från, men när det börjar, så går det sas inte att komma tillbaka, så lätt, i områden där det inte finns ngn investeringsvilja för privat kapital, och centerns lösning är ju att allt ska gå visa skattsedeln, och därmed är C i principa samma andas socialistiska barn som v, bara det att v är äkta vara. Vore det ngt med nyliberalerna, så skulle du ju sänka skatten, så löser sig resten själv av marknaden.

  Vägar, järnvägar, konstbyggnader (konstruktionsbyggnader tex broar), VA-system, värmedistribution, elkraft, parker, själva husen, jämför miljonprogrammets underhållsberg, som man talat om i 20 år men ingen vet hur man ska finansiera, och så då alla nya snabba bostadsbyggen, med mycket tveksam kvalitet avs långsiktigt underhåll och hållbarhet, det är just dessa lösningar som miljövänliga mp och C ska lösa flyktingkrisen med, ännu billigare lösningar, och hur man ska få energiekonomi på det är det ingen som vet, för att inte tala om galopperande driftkostnader. har vi nämnt kostnaderna, de exploderande, för Anticimex, som är ett resultat av hög omflyttning, mycket hög boendetäthet, häg luftfuktighet och mat och artefakter från fjärran länder, det går nästan inte att sanera om hyresgäster bor kvar, och att evakuera kostar för mycket, och gör man det, så återkommer problemen efter ngt år.

  Det är alltså mycket höga kostnader att hålla bostadsområden ovanför vattenytan, om majoriteten är socialt utsatta grupper, så billiga bostäder är det inte tal om, varken att bygga, i förhållande till vad man får, eller att förvalta.

  Allt detta är eftersatt, och det är realt kapital, som man alltså inte haft råd med, med hittepåpengar, och hur man ska ha råd nu, när man dränerar ännu mer av löpande förvaltningsresurser/drift i statsbudgeten, är det nog ingen som vet. S.W

  SvaraRadera
 5. Det (realia) handlar om ett samband mellan:

  A Tid
  a1 hur ofta B kan förekomma per tidsenhet
  a2 när B kan vara uppnådd

  B. Uppgift
  b1 kvalitet
  b2 omfattning/mängd

  C. Resurser
  r1 = mannar
  r2 = kapital

  Det där är en ganska enkel naturlag som man kan räkna på, och de som lever i en annan världs, tex de som är medlemmar i mp, och lika gärna skulle kunna vara med i en religiös sekt, tänker sas med en annan del av hjärnan.

  Det är något magiskt filter bakom prefrontala cortex, som handlar om att:
  - förstärka den man redan tycker
  - förvränga det som förefaller passa in i den bild man redan har
  - förtränga allt som inte allt passar in.

  sedan kopllar man bort system 2 av hjärnan och använder system 1, känslor, och detta är en mycket mer effektiv och snabb väg till framgång, för känslor styr alltid över fakta/logik, äveh om det inte är på riktigt.

  så man måste lltid skilja på:
  1. Faktum (är) det sanna (och det falska)
  2. Etiken (borde) det goda (och det onda)
  3. Estetiken (fasaden) det sköna (och det avskyvärda)

  Kruxet är att de människor som är ettor, oftast inte har lika stort inflytande på 2, som de som är treor, så det är en slags ständig kamp om etiken och (borde). För att klara ut det där "bör" mn normalt kunna skilja på metaetik, normativ etik och tillämpad etik, för att klara debatten, och man är chanslös mot skådespelartyper som Annie Lööf eller Gudrun Scyman,e ller för den delen kulturmänniskor som Malena. Statsmannen skriver initierat idag om kulturjournalister, och om de överhuvud är hemma i ngn slags verklighet, annat än då den föreställning de befinner sig, om hur världen borde vara. Ontologiska och epistemologiska frågor är sas inte helt enkelt att gå igång på. Den där verkligheten, resurser och tid är ju ngt av mps "ideologiska" paradgren, men så missade de ju just att detta har med tellus att göra, med den fysiska världen, politik är inget annat än en föreställning och politikerna idag en skådespelare, som ska dra repliker, att sas regera, har aldrig varit på tapeten :-) S.W

  SvaraRadera
 6. Så dessa politiker är lite som kulturarbetare, dvs de lever inte ritkigt med fötterna på jorden,
  korsar man detta med en del religion(ideologi) samt lite pengar och en massa uppmärksamhet, så är det lätt att tappa fotfästet, i synnerhet om man dessutom är uppväxt i en politisk klass och startat i unga örnar.

  Det är svårare än man tror, detta med ÄR och BÖR
  Det var David Hume som väckte E Kant ur slummern,
  och är människans största gissel. Det finns mycket som talar för
  att människor som tar sig uppåt är "bör-människor" och människor som står still är "är människor" utom när det smäller, för då kastas ordningen omkull. I krig är det ÄR och i Fred är det Bör.

  Tror det heter Humes giljotin på filosofiska, och bland annat G H von Wright har skrivit träffande om detta i myten om framsteget.

  Hur någonting borde vara är ett referensvärde, i förhållande till hur det är. Om glappet är litet, går det att växla mellan är och bör, och kalibrera, om galppet blir för stort, så växer vansinnet (grandiositeten), det finns mycket som talar att kutlurmänniskiskor, tänk teater, inte vill leva i den ritkiga världen, och sedan behövds det ett gäng kulutjournaluster, som sas tar politisktt spärn, med hjälp av de kända upphöjda kulturgudarna, och det är väl egentigen bara fråga om makt, ger man bör-människor makt, så tar man bort är, och är man inte hemma i varandet, utanför sin känsla av hur det borde vara, så är det svårt att skruva på ÄR, och då växer glappet mellan är och bör, och när det inte går att hitta en lösning mellan ÄR och BÖR, så flyr vi in in bör, hur världen borde vara, för att orka, och då går det snabbt utför, sedan säger det plopp i proppskåpet och och då blir ÄR närarande, och då ÄR det så, men bordemänniskorna sitter ändå kvar, läs mp, så egentligen blir det inte bättre, för de kan ändå inte lösa världen som den är. Det är ingen slump att de flersta kulturrelativister är mp eller Fi och att det är många som hänger i kulturkretsar, det är eskapism, för tänk en mp-partist eller kulturarbetare som arbetar i produktion, tex som handläggare på migrationsverket, som polis eller som sjuksköterska, då tvingas man leva i verkligheten, och gör man det, är nu detta inget svårt att förstå. Under stenåldern, arbetade vi kanske 2-3 h per dygn, resten var kultur, krig, planering av krig eller sex, mat och sömn, och då gick det att förena. Idag lever de vi lite åtskilda, kulturjournalsiterna, politikerna och den skattebärande medelklassen som håller produktionen uppe. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket intressanta inlägg, tack S.W

   Radera
 7. Min upplevelse av mina miljöpartistiska vänner (även sådana som sitter i partistyrelsen) är att det här är ett mycket svårt beslut att acceptera. Man vill liksom inte se just att det är andra begränsande faktorer som gör det i stort sett omöjligt att låta så många komma in som vi gjort under hösten.

  Dessutom kan man ju konstatera att komplexiteten i vårt svenska samhällsbygge är så stor att det krävs mycket omställningstid för att åstadkomma nya resurser inom de människobaserade bristerna. Av egen erfarenhet har jag konstaterat att det krävs 3 terminers heltidsstudier om jag som civilingenjör vill sadla om till lärare. Just nu sitter jag på Migrationsverkets dataavdelning, komplexiteten här vill jag inte säga alltför mycket i detalj om, men den är betydande... Min pojkvän är konstruktör på OKG (kärnkraftverket i Oskarshamn). Där är projekten långa och den nu nästan färdigrenoverade O2:an har man redan börjat kapa ner. Den lär inte kunna återstartas ens om man vill...

  SvaraRadera
 8. Problemet är att "resursbrist" ofta används som en ursäkt för att inte ens försöka. Man kan inte tänja gränserna för vad man klarar av om man inte försöker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte var du jobbar, men uppenbarligen inte i några utav de bristyrken som vi pratar om här. För de går på knäna redan innan höstens anstormning. Där har man verkligen försökt och töjt på sig så långt det bara är möjligt.

   Alternativet är att minska komplexiteten i vårt samhälle, så att det inte krävs lika långa utbildningar mm. Någon som tror att det kommer att ske?

   Radera
  2. Att man "verkligen har försökt" duger inte. Det duger inte, för att det ligger i dåtid. Det viktiga är att hela tiden verkligen försöka. Du behöver inte lyckas, och om du når ditt idealmål har du troligen satt ribban för lågt.

   Radera
  3. Går på knäna? Vad är det för trams? Många av flyktingarna som kommer hit har ju för 17 i stort sett simmat över Medelhavet samt gått genom Europa hit. Är den någon som gått på knäna är det väl dom.

   Radera
 9. Jag fattar inte varför svensken tror att enda sättet att hjälpa någon är att göra det innanför Sveriges gränser. På något sätt känns det väl bättre i den irrationella svensken. Det är ju briljant att samla en massa folk här som sedan ska slutförvaras i invandrargetton och sysslolöshet till döddagar.

  Pratade med en kompis som jobbar på förläggning för ensamkommande flyktingbarn. Många av ungarna blir ivägskickade av föräldrarna för att ta sig till europa för att tjäna pengar till familjen, kanske få en utbildning och nå framgång. Detta är ju såklart en missräkning då de aldrig tjänar vidare med pengar. Visserligen får de en viss utbildning men det går oftast inte så bra då förkunskaperna är obefintliga för gymnasiet. Framgång är nog mycket ovanligt. Ungarna mår dessutom dåligt. Skär sig i armar och gråter ständigt osv. Längtar hem till mamsen och sådant.

  Om de dumma och präktiga svenskarna hade hållit sina gränser igenbommade hade dessa människor inte närt dessa orealistiska drömmar och inte skickat iväg sina ungar till vad som oftast bara blir misär. Men svensken får väl en kick av att tro att de hjälper till. I själva verket förstör vi både vårt eget land med ohållbar invandring samt förorsakar besvikelse och olycka hos många av de som kommer hit.

  Jag brukar framhålla att multikulti bara fungerar hyggligt i tider av välstånd. Sveriges välståndsdagar är snart förbi.

  SvaraRadera
 10. överväldidande majoriteten av handläggarna och lägre chefer på MV talar inte så bra Svenska, det beror inte på att Svenskar sakknar kompetens, utan intresse, det kan ju påverka myndighetens kultur och handläggninng en smula. Så kanske har ngn tänkt lite, att om inte rätt kompetens går att anställa frivilligt, så bör man kunna kommendera kompetenser från fungerande myndigheter, för MV har inte fungerat som det är tänkt på länge, det är inte de anställdas fel, utan politikens, systemkollapsen träffade så klart frontsoldatverket först, och nu börjar fasaden inte spricka, utan rämna, så detta är nog bara början, man kan ju kolla personalomsättning, ålder, sjukskrivningar, man skulle ju inte vilja jobba med dessa ärenden för 100.000 kr per månad, man skulle ju inte kunna sova, man vet ju att människor ljuger, för o inte får man inte stanna, så systemet underblåser inte direkt att vara ärlig, så hur ska man orka med ett sådant jobb, hur ska man förhålla sig, det klarar nog inte svenskar, verkligheten. S.W

  SvaraRadera
 11. Sverige importerar el för att snabbreglerad el är billigare att producera utomlands. Inte för att det är kapacitetsbrist. Den snabbreglerade elkraften måste produceras genom att elda kol eller olja, men det är dyrt i Sverige pga skatter. Därför importeras den istället. Det är därför vi ser import när förbrukningstoppar inträffar. Sådana toppar inträffar varje dag en normal vinter (tidig morgon).

  Inget kärnkraftverk kan på ett ekonomiskt försvarbart sätt växlas upp så snabbt som dessa toppar uppstår. Elkraft måste produceras när den ska förbrukas.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.