2010-11-10

Jordbruksverket "förtydligar" om FRÖ-lagen

Idag har Jordbruksverket tydligen sett sig tvingade att svara offentligt på de senaste dagarnas proteststorm mot "FRÖ-lagen", alltså Jordbruksverkets orimliga förslag till föreskrifter för ovanliga grönsaksfröer.
Förtydligande om nya regler för amatörsorter av köksväxter
Jordbruksverket har den senaste veckan få ta emot många upprörda och engagerade synpunkter på förslaget om hur EU-direktivet för bevarandesorter och amatörsorter för köksväxter ska införlivas i Sverige. De nya reglerna börjar gälla i alla medlemsstater vid årsskiftet. Syftet med direktivet är att främja den odlade mångfalden genom att göra det lättare att sälja frösorter till hobbyodlare inom hela EU.

Vi förstår att de nya reglerna väcker oro för att mindre vanliga frösorter inom småskalig– och amatörodling kommer att försvinna. I några olika bloggar och tidningar har avgifter för registreringen nämnts, uppgifter som saknar faktagrund. Vi vill gärna ge ett förtydligande om detta.

När det gäller avgiften för att registrera en amatörsort så är den inte fastställd. Jordbruksverkets förslag är att det tas ut endast en registreringsavgift, men summan är ännu inte beslutad. För de närbesläktade bevarandesorterna är kostnaden 3000 kronor och det finns ingen årlig avgift. När nu kostnader för registrering av amatörsorter ska beslutas tittar vi närmast på kostnaderna för bevarandesorter.

Med de nya reglerna, som innebär att frösorterna ska registreras och beskrivas, kommer en godkänd frösort att kunna säljas inom hela EU. Det gör det lättare för små fröfirmor att importera och sälja frön från andra länder.

Jordbruksverkets förslag har varit ute på remiss under några veckor och det har kommit in många synpunkter. Efter den senaste tidens upprörda diskussion har det kommit in ett par hundra remissvar från allmänheten, förutom remissvaren från fröfirmor, odlarföreningar, myndigheter och organisationer.

Jordbruksverket kommer nu att ta del av remissvaren och besluta om de nya reglerna den 25 november.

EU-direktivet för bevarande- och amatörsorter för köksväxter ska utvärderas 2013.
Ett par hundra remissvar - starkt jobbat odlarkamrater!


Tyvärr är "förtydligandet" delvis ett förvillande. Därför har jag idag skickat följande till Jordbruksverket.
Komplettering till mitt remissvar till Dnr 22-9337/10 med anledning av Jordbruksverkets förtydligande idag:
"Syftet med direktivet är att främja den odlade mångfalden genom att göra det lättare att sälja frösorter till hobbyodlare inom hela EU."

EU-direktivet 2009/145/EU har förvisso detta som syfte, då det utgör ett undantag till direktivet 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, som förbjuder försäljning av grönsaksfröer av annat än EU:s registrerade standardsorter. Verkligheten är dock som ni säkert vet en annan, då det i Sverige funnits ett undantag i många år, som givit fröfirmorna möjlighet att sälja udda grönsaksfröer ändå, utan annat än en registrering av sorten. Nu ska det läggas på administrativa byråkratiska processer för varje frösort som ska registreras, plus en registreringsavgift.

Jag förordar därför att Jordbruksverket i god EU-anda ser genom fingrarna med den administrativa biten för fröfirmornas del, vilket era kolleger i stora EU-länder såsom Italien, Frankrike, Spanien plägar göra med EU-direktiv. Detta skulle säkerligen även innebära en besparing i Jordbruksverkets budget, som kan användas till viktigare ändamål än att försvåra för husbehovsodlarnas fröleverantörer.

Jag föreslår liksom tidigare att registreringsavgiften för amatörsorter och även bevarandesorter sätts till ett lågt belopp av mer symbolisk karaktär. En avgift på 3000 kronor utgör tillsammans med arbetet för sortbeskrivning med mera en engångskostnad som mycket väl kan knäcka flera små fröfirmor. Det krävs därför en längre tid med övergångsregler. Jag läste att era kolleger i Storbritannien satt tre års övergångstid, och ni borde kunna vara lika generösa.

"Med de nya reglerna, som innebär att frösorterna ska registreras och beskrivas, kommer en godkänd frösort att kunna säljas inom hela EU. Det gör det lättare för små fröfirmor att importera och sälja frön från andra länder."

Detta är sant för sorter som är registrerade inom EU, men vi behöver sorter som är anpassade för vårt nordliga klimat. Dessa finns ofta i länder utanför EU men med liknande odlingsförhållanden, såsom Kanada eller Ryssland.

Vänliga hälsningar

Xxxxxx Xxxxxxx
Husbehovsodlare av grönsaker

Sedan igår har jag också hittat en hel del ytterligare protester mot FRÖ-lagen.
Även fler svenska media verkar ha vaknat efter Jordbruksverkets svar.
Åtminstone en riksdagsledamot har också reagerat. Ur ATL:s artikel:
Riksdagsledamot Tina Ehn (MP) skräder inte orden.
- Jordbruksverkets nya förslag om krav på registrering och avgifter för köksväxter som inte finns på EU:s sortlista är makalöst dumt. Det lägger kostnader och orimlig administration på småföretagare och amatörodlare och utgör på sikt ett hot mot den biologiska mångfalden, säger Tina Ehn i ett uttalande.
Tina Ehn har också skrivit en interpellation till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Min fråga är om ministern avser att vidta några åtgärder för att de så kallade bevarande och amatörsorter av köksväxter, inte ska riskera att försvinna från marknaden, på grund av föreslagna krav på registrering och begränsningar?
Bra! Mer sånt!

Jag har hittills inte funnit en enda sida som berömmer förslaget eller ens tycker att det är hyfsat (undantaget Jordbruksverket själva, förstås). Kan den begåvade läsekretsen snoka upp någon?

Det tycks mig som om Jordbruksverket och EU har förlorat ännu mer legitimitet i och med detta idiotförslag. När remisstiden gått ut idag får inte kampen ta slut, utan vi fritidsodlare måste fortsätta att göra våra röster hörda för att få landsbygdsministern (f.d. jordbruksministern) att ta upp detta på EU-nivå och få ett bättre EU-direktiv för amatör- och bevarandesorter än det nuvarande. En demonstration med grepar i nävarna utanför Jordbruksdepartementet kanske vore på sin plats?

Att det blev bloggstorm mot Jordbruksverket syns förresten tydligt hos knuff.se.
Avslutningsvis ännu mer oavsiktlig ironi: 2010 är det internationella året för biologisk mångfald.

[Andra bloggar om , , , , , ]

5 kommentarer:

 1. Hanna Telon2010-11-11 07:53

  Tack för ditt bloggande!
  Jag blev, tack vara adressen och upmaningen av dig, en av dom som majlade!
  I Frankrike skulle dom väl kört traktorerna vid huvudkontorets portar vid det här laget,
  skönt att vi i Sverige lyckades storma webben i alla fall ;)

  SvaraRadera
 2. Jag har försökt sätta ord på ett inlägg om "Stoppa FRÖ-lagen" ganska länge nu.
  Har du något mot att jag delar ditt inlägg med hänvisningar och hela faderullan?


  Mvh.
  Niklas Starow aka Scaber Nestor.
  Den Nya Medborgarrättsrörelsen

  SvaraRadera
 3. Lyssnade du på P1 Morgon i morse? Bra inlägg med kritik mot det idiotiska förslaget:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=4174808

  Keep on blogging, så ska jag försöka komma ikapp er i helgen! :-)

  SvaraRadera
 4. Scaber Nestor:
  Du får gärna plocka mitt inlägg, bara du hänvisar ordentligt till varifrån du tagit det.

  SvaraRadera
 5. Ta kontakt med representanter för "Matlagnings-Sverige"! Typ Måltidens hus, Gastronomiska akademien, Kocklandslaget osv! De borde kunna hjälpa till att stoppa det här!

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.