2010-11-07

Remissvar till Jordbruksverket

Nu har jag snickrat ihop ett remissvar till Jordbruksverket angående det förslag till föreskrift om ovanliga köksväxter som jag skrev om igår.

Det är fantastiskt hur detta förslag snabbremissats. Som framgår av Jordbruksverkets remissida publicerades inte förslaget förrän 2 november, även om det gått ut till remissinstanserna tidigare. Svaren skulle ursprungligen ha varit inne 5 november, men tiden har nu "generöst" förlängts till 10 november. Men inte ens remissinstanserna fick särskilt lång tid på sig, då förslaget skickades till dem 15 oktober. Och nu ska allt vara klart till 31 december efter att man behandlat alla remissvar. Grattis, Jordbruksverket till en rätt tafflig hantering av ärendet!
Remissvar till Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Det är synnerligen viktigt att bevara den genetiska mångfalden bland alla våra odlade nyttoväxter. Redan har stora delar av denna mångfald gått förlorad (framförallt bland grönsaksväxter) under det senaste seklet, då de stora fröföretagens standardsorter har konkurrerat ut många lokala sorter. För att vår livsmedelsproduktion även i framtiden ska kunna uppehållas utan allvarligare störningar krävs att vi bevarar en så stor genetisk mångfald som möjligt i det odlade materialet så att inte exempelvis en växtsjukdom ska kunna slå ut stora delar av odlingarna av en viss kulturväxt.

Det är också viktigt att det finns sorter som är anpassade till de olika förutsättningar och önskemål som finns bland husbehovsodlare, inte bara standardsorter som i många fall är anpassade till förutsättningar och önskemål för kommersiell odling i stor skala.

Det räcker inte med att det genetiska materialet finns insamlat och bevarat nedfryst i genbanker. Det måste också hållas aktivt i odling. Förutsättningarna för ett aktivt odlande av en stor mångfald av sorter är att mindre fröfirmor, specialiserade på ovanliga sorter, kan marknadsföra dessa utan byråkratiska hinder. Så som förslaget till föreskrifter om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter är utformat idag fördyrar det avsevärt hanteringen för dessa mindre fröfirmor, vilket troligen kommer att leda till att de av ekonomiska tvingas ta bort många grönsakssorter ur sitt sortiment. Som husbehovsodlare av grönsaker har jag ofta funnit att dessa mer ovanliga sorter i många fall är mer odlingsvärda än de sorter som finns upptagna på EU:s lista över standardsorter, och jag har hört liknande erfarenheter från andra husbehovsodlare. En orsak till att dessa ovanliga grönsakssorter inte finns med på EU:s lista över standardsorter torde vara att de inte har någon ägare och därför inte är kommersiellt lika intressanta för de stora utsädesföretagen.

Eftersom Sverige är ett förhållandevis litet land med en hobbyodlarmarknad för grönsaksfröer som är avsevärt mindre än exempelvis den i Frankrike, Italien eller Storbritannien är det betydligt svårare att i vårt land få lönsamhet i "smalare" sorter av grönsaker, varför mindre fröfirmor här har sämre utgångsförutsättningar än i många andra EU-länder. Därför borde föreskriften om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter försöka underlätta för dessa mindre fröfirmor. Den svenska marknaden för grönsaksfröer till husbehovsodlare är som ni säkert vet redan i princip ett oligopol med två dominerande aktörer - Weibulls och Nelsons.

Visserligen finns det ett EU-direktiv och Sverige har genom sitt EU-medlemskap förbundit sig att följa sådana, men i sådana här fall när direktivet i vissa stycken äventyrar vår framtida livsmedelssäkerhet anser jag att man borde försöka anpassa den svenska tolkningen av direktivet så att den blir så mild som möjligt. Det anser jag inte att Jordbruksverket har gjort. EU-direktivet 2009/145/EU är uppenbarligen skrivet utifrån de stora fröfirmornas särintressen för att avsiktligen missgynna små aktörer på marknaden. Jordbruksverket har så som jag läser förslaget till föreskrift delvis stövlat vidare i samma fotspår som EU-direktivet.

Jag anser med anledning av det jag framfört ovan att upptagningsavgift och årsavgift som Jordbruksverket tar ut för bevarandesorter och amatörsorter bör sättas så lågt som möjligt. Helst gratis (liksom för bevarandesorter av lantbruksväxter) i annat fall en mer symbolisk summa såsom 10 kronor per sort. Dessutom bör kraven runt bevarandesorter och amatörsorter göras så enkla som möjligt inom EU-direktivets ramar. På detta sätt kan Jordbruksverket gynna mångfalden i svensk grönsaksodling.

De "uteblivna intäkterna" för Jordbruksverket torde inte bli särskilt kännbara. Om vi antar att det är 300 sorter som är aktuella (inte bara 50, som helt orealistiskt antas i konsekvensutredningen, se nedan) innebär det "uteblivna" årsavgifter på 300x2000 = 600 000 kronor. Alternativet är att de flesta av dessa sorter inte kommer att registreras alls, så Jordbruksverket kommer ändå aldrig att få in större delen av dessa 600 000 kronor.

En annan viktig punkt är att det sägs att "Inga övergångsbestämmelser krävs därför." Jag anser tvärtom att övergångsbestämmelser krävs för början av nästa år. 2011 års frösortiment är nämligen redan till största delen planerat, beställt, fröodlat och på gång att packas. Eftersom reglerna inte är klara ännu (fortfarande ute på remiss) kan man inte rimligtvis begära att fröfirmorna ska sätta sig och snabbt registrera alla sorter som behöver det under den korta tid som blir kvar från den slutgiltiga föreskriften till dess ikraftträdande 31 december 2010. Fröfirmorna bör få åtminstone första halvan av 2011 på sig att registrera sina bevarandesorter och amatörsorter.

Konsekvensutredningen innehåller en del konstigheter. Nedan kommenterar jag två av dessa.
Sidan 2, första stycket: "Målet med förevarande direktiv är att göra det lättare att saluföra vissa sorter av köksväxter som annars kanske inte skulle bevaras."
Eftersom det tidigare funnits ett undantag för dessa sorter kommer det nya direktivet istället att försvåra saluförandet av dessa sorter, då det blir mer byråkrati runt varje sort och dessutom avgifter. Detta undantag nämns i andra stycket på sidan 3, men på sidan 2 tycks man alltså fullständigt ignorera detta faktum.

Sidan 3, andra stycket: "För närvarande finns det 70 sorter på listan över dessa gamla sorter. Av dessa finns ca 50 att köpa i handeln och det är för dessa sorter som den nya föreskriften skulle innebära en definitiv ekonomisk försämring."
Detta visar att den eller de som skrivit konsekvensutredningen inte har någon som helst överblick över hur marknaden för "amatörsorter" ser ut i Sverige. Det rör sig snarare om några hundra sorter som finns till salu och som inte finns med på EU:s standardsortlista.

Med vänlig hälsning

Xxxxxx Xxxxxxx
Grönsaksodlare till husbehov
Bloggar om framtidsfrågorna som hänger ihop - ekonomi, energi, miljö, jordbruk på flutetankar.blogspot.com
Jag uppmanar härmed återigen läsekretsen att skriva till jordbruksverket@jordbruksverket.se och lämna sina synpunkter på förslaget till föreskrift. Ni behöver inte skriva långt och utförligt, utan kan skriva helt vardagligt och bara protestera eller visa oro för konsekvenserna.

Läs mer...
Bloggreaktioner
Cornucopia
Nisse i Torpet
ASPO Sverige
Musik @ Centrifugen
Tyras potager
Mias trädgård

Forum på nätet
Facebook
Odla.nu
Allt om trädgård

Övriga hemsidor
FOBOs kommentarer
Runåbergs kommentarer
Impectas remissvar
Jordbruksverkets förslag

[Andra bloggar om , , , ]

8 kommentarer:

 1. Vill bara applådera detta arbete och remissvar. Tack!

  SvaraRadera
 2. Håller med föregående talare, ett utmärkt remissvar.

  Finns det ingen möjlighet att du snickrar om det lite för att publicera på t.ex. Newsmill mfl ställen? Om du inte vill röja din anonymitet så kan jag generöst bidra med mitt namn ;-)

  Man undrar ju stilla vad EU har i detaljerna att göra? Jordgubbars storlek, gurkors rakhet och så nu detta. Vad hände med subsidiaritetsprincipen?

  SvaraRadera
 3. Finns det någon protestlista online? För det här är sinnessjukt och fascistiskt.

  SvaraRadera
 4. Allt detta luktar Codex Alimentarius lång väg...

  SvaraRadera
 5. Det här är en sån där uppenbart idiotisk EU-bestämmelse som det skulle gå utmärkt att få igång en opinion mot. Problemet är bara att medier inte är intresserade av vad folk tycker, bara av vad dom gör.

  Men lugn, det finns lösningar på allt. I det här fallet beställer man helt enkelt ett lager påsar på Runåbergs och ställer sig och säljer på närmaste koloniträdgårdsförening, med en protestlista att fylla i. Med närmaste lokaltidning larmad, förstås.

  Själv är jag inte odlare och har därför inget legitimt intresse i saken. Men för den som är det är fältet upplagt för en protestvåg.

  SvaraRadera
 6. Hej!

  Jag har skickat min protest till Jordbruksverket.

  Tack för bra info! :D

  SvaraRadera
 7. Tack för ett välformulerat remissvar. Jag har också skrivit, fast i betydligt kortare form. Hänvisning finns på min blogg.

  SvaraRadera
 8. Bra jobbat! Helt klart en sak att kämpa för! Mångfalden måste bevaras - inte kvävas.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.