2011-08-19

Yra höns - inflation eller deflation?

Det chockade globala investerarkollektivet ränner just nu omkring som yra höns och vet inte riktigt vad de ska satsa på när börserna dyker.

Förvirringen illustreras tydligt av att för det första har guldpriset nått rekordnivåer runt 1860 dollar per uns, eller 385 kronor per gram, se diagrammet nedan.

Flykt till (upplevd) säkerhet skulle jag vilja kalla detta. Guld ses traditionellt som en värdebevarare i inflationstider eller valutaoro. Många verkar alltså oroliga för kraftig inflation.

Samtidigt har räntorna på amerikanska statspapper drivits ner till rekordlåga nivåer. Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer var igår eftermiddag för första gången någonsin nere under 2 procent, även om den sedan vänt uppåt en aning igen. Se "vattenfallet" längst till höger i diagrammet nedan.

Flykt till (upplevd) säkerhet kallar jag även detta. Många investerare tar ut pengarna från börsen och sätter dem i det säkraste de kan tänka sig - USA:s statsobligationer. Detta driver ner räntorna på dem. På kort sikt är investerarna till och med beredda att helt avstå från ränta (jämför det avkastningslösa guldet) för att parkera sina pengar säkert i 3-månaders amerikanska statsskuldsväxlar till 0,01 procents ränta.

Även svenska statsobligationer upplevs som säkra och igår var räntan på de tioåriga nere på rekordlåga 1,94 procent, vilket är den lägsta nivån hittills. Förra bottennoteringen var 1938 (!) på 2,18 procent.

Obligationsmarknaderna skriker alltså snarare ut deflation.

Så vilka av de yra hönsen springer åt rätt håll? Inflation eller deflation?

Jag har redan tidigare varnat för att vi är på väg in i en global finanskrasch med åtföljande global depression. Allt fler indikatorer pekar på det, senast USA:s Philadelphia Fed Index från igår (som mäter industriaktiviteten i den industritunga Philadelphia-regionen).
Philadelphia Fed Index fullkomligen rasade till -30,7 i augusti från 3,2 i juli. Det var den största nedgången sedan finanskrisen oktober 2008 och indexet ligger nu på den lägsta nivån sedan mars 2009.
Avmattningen i EU:s och framför allt Tysklands tillväxt varnar också för kommande ekonomisk nedgång, liksom alla nedskrivna BNP-prognoser, senast Morgan Stanleys sänkning av deras globala prognos.

Kraftiga ekonomiska nedgångar brukar inte vara inflationsdrivande händelser, utan snarare deflationsdrivande. Jag har skrivit om detta i "peak oil - inflation eller deflation". Just denna ekonomiska nedgång blir särskilt deflationsdrivande då världsekonomin tyngs av ett massivt kreditberg. Kanske är det snarare en hel bergskedja full av skulder. Om skulderna innan 1930-talskrisen var Alperna motsvaras dagens skuldberg av Himalaya, med USA:s statsskuld som Mount Everest.

Minskningen av skuldbergen har redan påbörjats på sina håll, t.ex. för USA:s hushåll.
Samtidigt som den amerikanska statsskulden ökat från 65 procent av BNP till 81 procent sedan Barack Obama svor presidenteden har man i andra delar av landets ekonomi lyckats med det motsatta.
Hushållen har minskat skulderna från 100 procent av BNP till 90 procent. Företagen låg på en lägre nivå till att börja med, men har också lyckats krympa skuldbördan - från 80 till 74 procent av BNP, skriver Dagens industri.
I den finansiella sektorn är tempot högre. Sedan Lehman Brothers-kraschen har bankerna minskat på skulderna från 123 procent av BNP till 95 procent.
Det är avskuldningen som gör att Federal Reserves åtgärder inte lyckas sparka igång den reala ekonomin. När nu denna avskuldning kommit igång på allvar tror jag inte att centralbankerna kan stå emot deflationstrycket, om de inte tar till kvantitativa lättnader på triljonnivå. Sverigebesöksaktuelle Paul Krugman tycker dock att Fed ska satsa på QE3 och att få upp inflationen. Kenneth Rogoff argumenterar också för inflationsvägen i artikeln i DN häromdagen. Rogoff kallar förresten den pågående krisen för "den andra stora kontraktionen" - den "första stora kontraktionen” var depressionen på 1930-talet.
Kontraktionen berör inte bara produktivitet och sysselsättning, som i en normal recession, utan också statsskuld och krediter, och den tar många år att bemästra.
Kontraktionen berör alla delar av samhället och vi ser flera tecken nu.
Kommunernas och landstingens skatteintäkter väntas minska med totalt fem miljarder kronor, som en följd av sjunkande sysselsättning.
Apropå gårdagens börsfall finns en hel del tokigheter att läsa. Nordeas chefsstrateg rekommenderar att köpa mer aktier, trots att det inte på något sätt ser ut som en botten - studera hur börsen såg ut våren 2009 för att se hur en riktig botten ser ut. Finansminister Anders Borg ifrågasätter datorhandelns inflytande "Det finns ingen rim och reson”. Andra talar om att ett tyskt feltryck skulle ha orsakat gårdagens krasch, vilket såklart är struntprat. Kraschen skulle ha kommit i alla fall, men kanske påskyndades med några minuter av ett feltryck. Grundproblemet vad gäller aktiebörserna är som jag sagt förut att de i dagsläget inte prisar in en förnyad global recession och definitivt inte en global depression som varar i flera år.

P.S. Läs även Den hälsosamme ekonomisten.

17 kommentarer:

 1. Hm, jag börjar luta mer och mer mot stagflation.Tryckning av pengar må ju leda till inflation förr eller senare.När vi sedan tänker på energins betydelse i ekonomin tyder ju också detta på att inflationen sätter igång.Varför hör jag aldrig en strateg/chefekonom rakt ut säga: USA har een samhällsuppbyggnad som i grunden bygger på billig olja.Amerikansk ekonomi klarar inte av oljepriser på +$100/bbl.

  Men det är väl att begöra för mycket, ekonomerna sitter instängda och ser på finanskrisern.Om de börjar prata om samhällsstrukturer får ju vi (ingenjörer) ett övertag...

  / Eilertrules

  SvaraRadera
 2. Guld är fortfarande en valuta. Världens egentligen enda Riktiga Världsvaluta.
  Hela vårt finansiella och Monetära system står fortfarande inför en fullständig kollaps.

  Alla är DUKTIGT underviktade i världens viktigaste valuta. De flesta är inte viktade alls.....

  SvaraRadera
 3. Hmm.. kommer och tänka på det gamla Svenska doom metal bandet Candlemass och deras sång Ancient Dreams.

  "Chase the horizons, catch the illusion
  remember the child within
  There's no tomorrow just sadness and sorrow
  hold on to the Ancient Dreams"

  SvaraRadera
 4. Deflation precis som under 2008 är på väg, när denna är tillräckligt stor så kommer världens tryckpressar att starta och skapa stagflation under de närmaste åren och på lite längre sikt väldigt hög inflation och höga räntor.

  När räntorna är på väg upp så kommer guldet att spricka. Men hur utvecklingen ser ut framöver vet ingen innan den 26:e augusti.

  SvaraRadera
 5. Anonym 2011-08-19 14:20:
  Varför just 26 augusti? Jackson Hole-konferensen?

  SvaraRadera
 6. Det finns en osäkerhet kring hur centralbankerna kommer att agera, men frågan är om affärsbankerna behöver mera pengar, de är överfulla av pengar och betalar 0% i ränta, men måste betala 0.1% i depositionsavgift och Mellon Bank ville inte ha fler insättningar. Räntan på 10-åringen är 2% så FED behöver knappast trycka pengar och köpa obligationer för att hålla räntan nere.

  Snacka om historiskt låg ränta.

  Alla major valutornas centralbanker har tryckt pengar under krisen. Japan, USA, UK, EUR, CHF har också rekordlåga räntor.

  Det skulle vara bra om FED upphörde med QE och behöll räntan på 0.25% och låter marknaden sköta sig själv så kommer skulderna sakta att amorteras och låga räntor minskar låntagarnas räntekostnader och ekonomin så småningom återhämta sig. Budgetunderskott och statsskuld gör folk allt mer nervösa, plus osäkerhet om och när FED presenterar QE3 och beloppet. Alla förstår att budgeten måste balanseras och måste utgifter minskas och skatter höjas och det minskar efterfrågan i redan bistert läge och förvärrar ekonomin kortsiktigt. Tuffa beslut måste tas av nästa president och kongress, klar de att balansera budgeten?

  SvaraRadera
 7. Ursäkta min okunnighet, men varför har räntan på statsskuldsväxlar kunnat pressas ned till 0,01%? Även i USA borde man väl få bättre än så genom att sätta in dem på ett vanligt bankkonto??

  SvaraRadera
 8. se dokumentärerna collapse och Zeitgeist.väldigt sevärda dokumentärer som får dig att öppna ögonen till hur samhället är uppbyggt och även vad de här händelserna som äger rum nu igentligen handlar om.
  Allt är sammankopplat och världen är inte byggd av enskilda händelser så som media får det att framstå.

  SvaraRadera
 9. 26:e augusti är Jackson Hole, innan dess så finns det en stor osäkerhet eftersom de styr vad som händer framöver. Kommer Ben att rädda europeiska banker, kommer de europeiska bankerna att drabbas av panik under kommande vecka när tillgången på kortsiktiga lån i USD blir svårare och svårare för europeiska banker.

  Som Johnny mycket riktigt skriver så har bankerna i nuläget enorma reserver och genom att inte låna ut till privat sektor så innebär detta kapitalförstöring och deflation, mer finns att läsa om just detta på FT/Alphaville om årets Deposit crisis.

  Dock så talar världens sammanlagda skuldbörda för (hög)inflation och de som talar om The great reset (deuce) är kanske nära sanningen.

  Spännande att se hur det utvecklar sig, jag tror inte att en balanserad budget är något vi kommer att få se den närmaste tiden eftersom det innebär minskad tillväxt i världens största ekonomi, som bygger på tankegången att deras valuta har ett högt värde och som kan användas till att konsumera mycket.

  Räntan på statsskuldväxlar pressas ner till 0,01 och är negativ realt eftersom kapital har strömmat från risk on tillgångar, aktier/osv till risk off tillgångar, korta/långa räntefonder/obligationer. Hög ränta, lågt pris på obligationer. Låg ränta, högt pris på obligationer. I nuläget så betalar de som håller amerikanska T(reasury)-bills lite för att säkra deras kapital, tydlig risk-aversion.

  Googla på "The term structure of interest rates" för en djupare förklaring och eventuellt "The IS/PC/MR model aka. New Consensus Macroenonomics (NCM)" för att läsa hur många centralbanker tänker när de bestämmer styrräntor.

  De skulle istället kunna ha pengarna på ett bankkonto, som kanske även det skulle ge negativ yield realt, men där finns en större osäkerhet om hur bankens finanser ser ut. Tänkbart att USA kommer att skapa tillväxt om räntan hålls på 0-0,25% och inflationen när 8-9% på en årlig basis och USA inflaterar sitt skuldberg och skickar iväg en enorm mängd inflationen till omvärlden.

  SvaraRadera
 10. Köper ännu mer guld./Snart en ny guldmyntfot

  SvaraRadera
 11. Det finns också en annan oro som få svenskar förstår sig på, och det är att man nu vill skydda sig mot det krig som är på väg. Guld är Guld.

  Om ni ännu inte sett eller förstår vad som troligen denna höst eller kommande vinter ska ske i Mellanöstern förstår inte heller varför nationer och personer företag mm tankar GULD.

  Man har börjat blåsa stridstrumpet därnere och allt ingår i en grandios plan att skaffa sig total makt över olje tillgångarna i hela Near and Middle east.

  Krig mina herrar kriget är snart här.

  SvaraRadera
 12. Ett sätt att lösa skuldproblemet är att införa skuldfria statliga pengar. Dvs bankerna skulle inte längre kunna skapa skulder ur tomma intet som idag.

  FRB är grundproblemet till dagens problem. Men inte hör man ekonomer ta upp denna lilla surdeg..

  Ekonomer är överflödiga, de verkar inte förstå sig på ekonomi eller inse skadorna av deras gissningar. Låt folk med hjärna ta över och kasta ut ekonomerna ur samhället!

  SvaraRadera
 13. Jag är ekonom och jag har en bra insikt i vilka strukturella problem som finns i Sverige, i Europa och i världen.

  Skilj för all del gärna på nationalekonomer och på företagsekonomer, även om jag har båda examina och ett par terminer till i mitt huvudämne. Företagsekonomer uppvisar ofta tydliga tecken på tunnelseende och avsaknad av konsekvenstänkande.

  Guld har en kraftig trend uppåt, möjligtvis en mindre korrigering under kommande vecka med kraftigt höjda marginalkrav, vilket höjdes för inte särskilt länge sedan. Jag ser dock denna korrigering som transitorisk och med en hel korg av svarta svanar som väntar på att hända så är uppsidan på guld stor.

  Oroligheter i mellanöstern, Iran/Israel/Syrien, kan ge guld ett rejält uppsving men på kort sikt så kommer de som har intresse av inflation göra allt som går för att sänka värdet på guld.

  Eftersom kraftig inflation i FIAT valutor syns som stigande guldpris. Det är tänkbart att den som äger fysiskt guld bör hålla ett öga på hur Sveriges växelkurs rör sig mot större valutor och på sikt sälja fysiskt guld i en annan valuta än SEK och kanske dra nytta av en oväntat stark USD och en svag euro och/eller SEK.

  SvaraRadera
 14. Börskaoset har ingen verklig betydelse för ekonomin. Uppgångar på 50 procent och nedgångar på 30 procent är spekulationsvågor och snarare ett bevis på ett slöseri av resurser och tid. Istället för att pengarna investeras i produktion och forskning, används de till börsspekulation. Att börsrasen i media och nyheter presenteras som viktiga händelser handlar mer om att tidningarna, bankerna, mäklarna och ekonomireportrarna faktiskt lever på börsförändringarna.

  De kan inte rekommendera politiken att sluta stödja spekulationen. Det vore som om köttindustrin rekommenderar grönsaker eller bilindustrin enbart sålde cyklar.

  För den som följer de dramatiska nyheterna är det viktigaste att veta att det är ett särintresse som får tala och tolka det som sker.

  Börssparandet är inte lönsamt för den enskilde eller samhället. Däremot för de som får flytta och ”förvalta” pengarna.

  SvaraRadera
 15. Om man i 10 steg ströp åt FRB som till slut skulle ligga nära 1:1, vad skulle konsekvensen bli? Högre räntor såklart och kanske deflation?

  Vilken nivå på FRB är långsiktigt hållbar? 1:5, 1:3, 1:2? 1:1 är ju samma sak som skuldfria pengar utfärdade av staterna.

  När började man släppa på FRB reglerna? 90-talet?

  Som allra värst var det väl under 2% i kapitaltäckning? De som släppte på spärren borde hängas.

  SvaraRadera
 16. Deflation/kreditåtstramning råder, detta försöker politikerna häva genom negativa realräntor/QE/valutakrig. De låga långräntorna möjliggör detta eftersom de då kan säga, titta det råder ingen inflation.

  En perfekt miljö för guldet som nu återtar sin roll som valuta som den haft i 6000 år, och återgår mot sitt rätta långsiktiga värde, kanske 3000-6000 USD per oz. Experimentet sen 40 år tillbaka med valutor utan uppbackning går nu mot sitt slut.

  Guld är alltså ingen inflationhedge i första hand utan en valuta som ej så lätt kan manipuleras, utan är mer värdebeständig.

  /FL

  SvaraRadera
 17. Privatägda FED och centralbankssystemet med FIAT valutor och fraktionell banking är roten till problemen. Alla FIAT valutor i världshistorien har alltid förlorat hela sitt värde och guld, silver, koppar har aldrig förlorat hela sitt värde sedan sin begynnelse för flera tusen år sedan.

  Det är helt enkelt visat sig omöjligt för makthavare att vid kris inte använda sig av sedelpressen som alltid är lättaste kortsiktiga lösningen som sedan leder till långsiktiga problem och valutans undergång.

  Därför guld och silver som valutor, vilket de alltid varit.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.