2012-08-13

Blott Sverige svenska sopor har

I SvD kan man läsa om den svenska sopindustrin. I många kommuner, t.ex. Stockholm och Linköping, står sopförbränning för en stor del av energin till fjärrvärmen. Detta bygger dock på att vi producerar tillräckligt mycket sopor. Problemet är att det har byggts ut för många och för stora sopförbränningsanläggningar de senaste åren. Därför måste Sverige importera sopor! 800 000 ton sopor importerade Sverige år 2010 (främst från Norge) och 1,6 miljoner ton räknar man med att det kommer att behövas framöver. Soporna kommer även från exempelvis Italien. Ska Sverige bli Europas sopstation?

Ett stort problem med sopor till fjärrvärme är att mängden sopor minskar när det blir lågkonjunktur, p.g.a. minskad varukonsumtion. Detta hände bland annat 2009. Då får vi välja mellan att importera sopor, försöka hitta andra bränslen, eller sänka inomhustemperaturen.

Att elda upp soporna är inte så rent som man i förstone kunde tro. Kvar blir nämligen aska och slagg, som måste deponeras någonstans efter utsortering av användbara metaller. Det sker i Stockholms fall på Högbytorps avfallsstation i Upplands-Bro. Slaggen och askan innehåller tungmetaller och måste stabiliseras i ett slags betong som sedan deponeras på tippen.
I takt med att vårt samhälle producerar varor och produkter som är alltmer komplicerade blir avfallet alltmer komplext. Samtidigt ställer både vi och samhället högre krav på återvinning, vilket leder till att vi ställs inför nya utmaningar i vårt arbete.
Dessutom kräver sophanteringen en lång kedja av transporter.

Apropå fjärrvärme är det inte alla som vet att närmare 20 procent av Stockholms fjärrvärme kommer från koleldning vid Värtaverket. Förbränningen av omkring 300 kg kol per stockholmare och år ger koldioxidutsläpp i samma storleksordning som Stockholms alla personbilar.

6 kommentarer:

 1. När vi hade galna kosjukan aktuell eldades diskret bortsorterade kor. Det var mest Östermalmsbor som riskerade nedfall av prioner om förbränningen hade störts. Tror inte detta uppmärksammades av gammalmedia, kanske ville de inte oroa - allt var givetvis totalt ofarligt.

  Nanotec

  SvaraRadera
 2. Sopförbränningen initierades när Anna Lindh var miljöminister då S-regeringen likställde sopförbränningen med manuell fysisk återvinning! Skälet var enkelt det saknades helt enkelt deponier där avfallet kunde läggas upp. Ett flagrant misstag ansåg vi redan då som jobbade med att bygga upp moderna avfalls- och återvinningssystem. Det som tidigare gällde var källsortering. Återanvända - källsortera och återvinna delar av avfallet t ex genom biogasproduktion, kompostering etc och framför allt plocka bort sk farligt avfall för destruering eller deponering i slutna celler på en deponi. (Jmf med slutförvaring av kärnkraftsavfall.)
  Så här i efterhand kan man konstatera att dessa moderna avfalls- och återvinningssystem bäddade vägen för ökad konsumtion (slita lite och släng) av hel- och halvfabrikat, globaliserad handel där förpackningarna spelat en stor roll. På 20 år har mängden hushållsavfall kunnat fördubblas från 230 kg per person till över 500 kg per person. I detta sammanhang har förbränningen spelat en stor roll. Men förbränning av osorterade sopor som återvinningsmetod är helt förkastligt då det är att börja i helt i fel ände. Först måste vi minska skiten in i systemet m a o minska avfallsmängden. Förbränningssystem kräver, som du skriver, att allt mer avfall finns att förbränna och är kontraproduktivt om man vill minska avfallsmängderna. Nu 20 år senare står vi med en massa förbränningsanläggningar i kommunerna som behöver ständigt mer avfall ,och just det, importerat avfall. Helt vansinnigt och allt p g a ett felbeslut för 20 år sedan. Förbränning innebär inte att soporna försvinner och dessa omvandlas till molekylsopor med varierande innehåll som sprids vidare ut i det ekologiska systemet. Det vet vi som har koll på termodynamikens huvudsatser. Och filtren som ska fånga upp alla tungmetaller etc måste också förvaras i slutna celler så att de inte lakar ut alla hemskheter de fångat in. Förbränning som från början tycktes vara en genial sätt att lösa ett problem kommer i förlängningen att bli en ekonomisk kvarnsten för kommunerna och förvärra våra redan sargade ekologiska system!

  SvaraRadera
 3. Vore nog bättre om vi eldade fossilgas istället för fossilkol. Prospekteringsföretaget Gripen Gas har ju hittat gas, men frågan är om det är i lönsamt utvinningsbara mängder. Sen har vi ju andra skifferlager i Sverige som kanske kan utvinnas gas ifrån. Och med den senaste metoden med "dry fracking" kanske det även skulle vara acceptabelt ur miljösynpunkt.

  SvaraRadera
 4. I själva verket är det ju så att ALLT som produceras till sist blir en sopa, kemikalier, glas o porslin, plast, kvicksilvret i våra "miljövänliga" lägenergilampor osv. Och enligt entropilagen kommer det - åtminstone sedan människan lyckats utrota sig själv eller åtminstone den nuvarande typen av civilisation - att spridas jämt över planeten, i och med att vi då slutar samlanihop och koncentrera till vissa hot spots. Med tanke på att oljan tryter och, framför allt, blir allt dyrare att få fram, kommer det inom några år att vara för dyrt att importera sopor vare sig från kommun till kommun eller från andra länder.
  Jag har intrycket att våra politiker antingen är totalt okunniga eller möjligen totalt paralyserade (av skräck?) inför det här scenariot. För har någon hört något seriöst om ett omställningsprogram? Om 5 - 10 år redan kommer dina aspekter ovan att vara överspelade av verkligheten. Det är dags att ta tanken några steg framåt, trots att det verkar som om de flesta skyggar för att över huvud tänka.

  SvaraRadera
 5. Jag tycker det är i grunden en bra idé att bränna gamla förpackningar etc. Så länge vi förbrukar långt mycket mer fossil energi än förnyelsebar sådan, så kan det aldrig vara en vinst att använda fossil energi för att återvinna plast, som direkt hade kunnat ersätta den fossila energin. Och detta står inte i motsats till sopsortering, tvärtom. Rena sopor brinner bättre med mindre farligt avfall. Om avfallet efter sopförbränningen är giftigt, eller om sopförbränningen orsakar giftiga utsläpp så måste vi ändra på vad vi slänger i soptunnan. Gifterna måste bort. Den dag råvara till plast är en bristvara på riktigt så kommer det uppstå en marknad för detta, och då har vi inget avfallsproblem längre. Detta är redan på väg att hända. Idag får vi betala för att bli av med vårt skräp, som kommunerna bränner, och sedan tar de betalt igen för energin de säljer till oss. Jag tror detta kommer att ändras, och det ganska snart. F.ö. anser jag att man borde införa producentansvar inom transportsektorn. Om en lastbli levererar X kg vara och Y kg emballage, så skall den lastbilen ta med sig minst Y kg avfall därifrån. Idag kommer distributionsbilar tillbaka tomma, från sin leveransrunda. /Mats L/ASPO Sverige/

  SvaraRadera
 6. Mats, det är nog ingen som motsätter sig att man bränner gamla men framför allt förpackningar som inte innehåller en massa otrevliga ämnen. Men jag tycker nog du missar poängen. Genom att det nu är så lätt att rent synligt bli av med avfallet genom förbränning kan vi fortsätta med systemfelet som ger alla dessa förpackningar. M a o mycket skit in i systemet som ger mycket skit ut i andra ändan. Källsortering betyder just detta att sortera vid källan. Men där ligger problemet då vi sällan vet vad soporna och avfallet vi slänger innehåller för obehagligheter. Nu kommer detta att lösas av sig självt.Den deglobalisering som redan påbörjats liksom en regionalisering och lokalisering av den reala ekonomi gör att avståndet mellan producent och konsument kommer att minska, vilket leder till mindre mängd förpackningar. För att nu nämna något!

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.