2012-08-20

Hur ska ryska militären få ihop det?

Jag skrev i höstas om det stora demografiska problem som den ryska militären står inför.
Den ryska militärmakten är just nu inne på den sista omgången unga män som föddes innan Sovjetunionens kollaps.
...
Om tio år kommer hela åldersgruppen 20-30 år att ha minskat med cirka 35 procent!
Två veckor senare beklagade sig överbefälhavaren general Nikolaj Makarov över att han nu har tillgång till så få värnpliktiga. Förutom det rent demografiska problemet med få unga män så har tydligen många av de unga männen "hälsoproblem" som gör att de inte kan tas ut till värnplikt. Eftersom Rysslands värnpliktiga har usla villkor försöker många unga män komma undan den 12-månaders obligatoriska värnplikten. Det förfalskas många medicinska intyg och många skaffar småbarn för att undkomma.

I höstas skar det ryska försvarsministeriet ner antalet värnpliktiga i höstintagningen med nästan hälften. De har tydligen insett hur verkligheten ser ut. Dessutom har Ryssland 2008 kortat ner värnplikten från 18 till 12 månader, vilket ytterligare minskar antalet tillgängliga värnpliktiga. Dessutom emigrerar många ryssar - 2008-2010 var det 1,25 miljoner ryssar som emigrerade, troligen till stor del unga och välutbildade. Det är fullt förståeligt att de vill lämna ett land där den politiska friheten inskränks kraftigt och godtycklig rättsskipning råder.

Alternativet att övergå helt till yrkesmilitärer är troligen inte aktuellt för Ryssland, då det skulle kosta alltför mycket att hålla en yrkesarmé av tillräcklig storlek. Då återstår teknisk upprustning av militären, vilket också president Putin lovade i våras. Han utlovade de största militärinvesteringarna i Ryssland sedan det kalla krigets slut.

Frågan är dock om Ryssland när det kommer till kritan har råd med dessa stora investeringar i militär materiel. Rysslands statsbudget balanserar redan på randen till underskott och är till stor del beroende av intäkter från export av olja och gas. Så mycket högre olje- och gaspris lär inte ryssarna kunna klämma ut ur de skuldtyngda västeuropeiska ekonomierna, så intäktssidan är högst begränsad.

Det handlar också om stora investeringar som Ryssland måste göra. Även om de har flera mycket moderna system, så är flera av deras vapensystem ålderstigna och underhållet eftersatt.

Ryssland lägger enligt SIPRI i år omkring 3,9 procent av sin BNP på militären, och så mycket större andel lär de inte kunna satsa, om man betänker att USA lägger 4,7 procent av sin BNP på militären. Detta innebär förresten att USA har omkring 10 gånger så stora militärutgifter som Ryssland i dollar räknat, på grund av sin större ekonomi. USA har därför råd med en förhållandevis vältränad yrkesmilitär, medan Ryssland till största delen måste nöja sig med dåligt motiverade värnpliktiga. Vi ska inte heller glömma att Rysslands stora granne i öster, Kina, lyckas få ut dubbelt så stora militärutgifter i dollar räknat som ryssarna, genom att bara lägga 2,0 procent av sin BNP.

Det lär också vara svårt och impopulärt att spara in på andra statliga utgifter i Ryssland för att öka militärutgifterna. Landet lider redan av bland annat illa underhållen infrastruktur.

Till råga på allt erkänner Ryssland att deras militär är ineffektiv och plågad av korruption. Omkring en femtedel av ryska statens militärutgifter "försvinner" varje år.

Sammantaget bedömer jag därför att Ryssland visserligen har stora ambitioner att satsa på ökad militär styrka, men att det är ytterst tveksamt om de kommer att lyckas, både av demografiska och ekonomiska skäl.

Vi ska dock inte glömma att Ryssland trots allt besitter en enorm militär slagkraft, där Sverige skulle stå sig slätt om ryssarna skulle få för sig att hävda den intressesfär som general Makarov ritat upp.

Rysslands främsta medel för att skaffa sig makt i världen är dock energivapnet, alltså att många länder (bland annat Sverige) är beroende av import av rysk olja och gas.

16 kommentarer:

 1. Ställer upp på din analys att den ryska Björnen fortfarande är sargad och inte utgör ett militärt hot utan ett ekonomiskt hot genom sin dominans av energi till EU och framför allt Sverige som idag importerar 51 % av sin olja från Ryssland. Och detta beroende har gått snabbt. Bara för 6 år sedan var Danmark vår största importland följt av Norge och Ryssland. Bägge dessa länder har som bekant peakat sin olja (crude oil) och gasen är på god väg. Så hotet från Ryssland består men knappast militärt!

  SvaraRadera
 2. Att underskatta en "fiende" är det dummaste någon kan göra. Skriva ner dem från ett fjärran skrivbord är dålig politik.

  Det ryska flygvapnet ligger i toppklass ännu, och det Ryska luftförsvaret med sina nya SS-400 och ännu nyare SS-500 robotsystem är världsledande.

  Ryssland har mycket stor kapacitet i sattelitsystemen de äger, och är nog kanske bara snäppet efter USA här.

  Kärnvapen är reglerade via avtal med USA så där är man nog jämnstarka, och systemen är ju i princip omöjliga att använda för då dör alla.

  Ryska stridsvagnar T-90 modellerna är på minst samma nivå som de nu gamla Abrams vagnarna som USA har.

  Ryssarnas flotta är mycket underlägsen USA.Men Ryssland har också väldigt lite kust.

  Ryssarna har mycket få baser utomlands där USA har 100 - tals i olika länder, och två miljoner människor på dem utomlands. Soldater med familjer.

  Men troligen kan Ryssland idag mobilisera ett mycket stort antal förband på rätt kort tid. Vi bör påminna oss att när det gick som sämst under slutet av 1941 då Tyskarna anföll in i Sovjet kunde man på ett bräde mobilisera 800 divisioner för utbildning och utrusta dem, och då hade man redan förlorat mer än tre miljoner man.

  Att underskatta en krigsmakt är ett tidigt tecken på att man själv kommer att förlora ett krig. Historien ger besked om den saken.

  Ryssland är en stark makt som vi i vårt land borde rusta oss mot.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skriver ju att Ryssland är mycket starkt militärt och att Sverige skulle "stå sig slätt" mot dem.
   Däremot tror jag inte att Rysslands militära styrka kommer att öka de närmaste åren, utan snarare att försvagas.
   Visst kan Ryssland mobilisera en stor armé på kort tid, men försvarskrig är en helt annan sak än anfallskrig. Ett försvarskrig har fördelen att soldaterna är mycket mer motiverade. Att motivera värnpliktiga med dåliga villkor för anfallskrig i fjärran randstater är betydligt svårare.

   Radera
 3. Sverige har ju ingen militär förmåga så oavsett vad ryssland besitter så är vi chanslösa. För 20 år sedan skulle det iaf svida för ryssen om han skulle ta sverige, trots att vi var fullständigt underlägsna även då.

  Tack iaf för en mer balanserad analys. Det är inte många av försvarsbloggarna som tar upp ryska demografin. Jaja, tillsvidare nöjer jag mig med att vara stolt hemvärnsman, vi är väl den lilla bondearme som sverige kan ställa upp i händelse av konflikt.

  SvaraRadera
 4. Demografi är inte att förakta! Helt klart! Men inte heller antalet flygplan, ubåtar, elitförband och hyfsat utrustade brigader och divisioner i svenskt närområde. Dels idag, dels 2015, dels 2020.

  Alltså, demografi och militärutgifter i all ära, men antalet förband i vår närhet liksom vår placering på kartan väger också tungt.

  Mvh,

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förband och placering på kartan i all ära, men geopolitik väger också tungt. En invasion av Sverige skulle ha väldigt dåliga konsekvenser för Ryssland, till relativt liten gagn.

   Radera
  2. Lars, jag förstår din synpynkt, men jag ifrågasätter om den ryska militärens prognoser (drömmar?) om 2015 och 2020 kommer att infrias, dels pga demografi, dels pga ekonomi.
   Sen kan man fundera över hur Ryssland framöver kommer att prioritera sina militära insatser. Vilka hot finns mot Ryssland? Mot EU (och Sverige) är som jag ser det energivapnet viktigare än militärmakt. De militära hoten för Rysslands del finns främst på andra fronter.
   Jag tycker för övrigt att Sverige har en usel militär beredskap och väldigt underliga prioriteringar av militärutgifterna - något som jag antar att du håller med om.

   Radera
  3. Kina är väl det främsta hotet mot Ryssland.

   Radera
 5. Många av kommentarerna vittnar om att det kalla kriget inte längre är över, i vuxna människors medvetande. Ryssland utan sin export av gas och olja är en synnerligen tam Björn! Ryssland är mer integrerade i EUs ekonomi än många av de permanenta medlemmarna. Sen det där med flygplan och amfibiefordon glöm det! Ett anfall år 2012 är mkt mer sofistikerat än så! Att slå ut svensk elförsörjning och all teletrafik och hela sveriges infrastruktur inkl livsmedelsförsörjningen behövs inga kanoner eller flygplan. Vakna!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryssland är en sliten björn som i stället för att lägga på hullet slipar klorna medan huvudet håller på att få pussy paranoja. Det är deras svagheter som gör dem farliga då svagheterna kan leda till irrationell användning av militärmakt, det har hänt i många despotiskt styrda länder där ledaren letar efter en fiende för att kunna samla stöd.

   Radera
  2. Jag blir alltid lika förundrad när man kallar Ryssland despotiskt/en diktatur osv. Ur vilket perpektiv? Jämfört med t ex Kina, Turkiet och liknande länder som man allrig säger ett ont ord om?

   Radera
  3. Ur perspektivet att Putin vartefter avvecklar yttrandefrihet, manipulerar val, använder statens makt för att motarbeta opposition och vartefter gör Ryssland mera diktatoriskt. Ryssland utvecklas åt fel håll.

   Radera
  4. Kan man ur synvinkeln "utvecklas åt fel håll" säga att västvärlden också blir mer diktatoriskt?

   Radera
  5. Ja, överreaktionen efter elfte september verkar aldrig ta slut. :-(

   Radera
 6. Ni som är intresserade av de här frågorna måste betänka en sak. Ryssland kommer inte att anfalla Sverige i det politiska läge som nu råder.

  Men det finns doktriner, och om man följer dessa kan vårt land bli indraget i ett storkrig mellan NATO och Ryssland.

  Då kan det vara lämpligt att flytta stridsområdet längre bort och därmed blir vi som en lam anka uppäten snabbt. När krig börjar och de militära staberna tar över den verkställande makten vilket alltid sker i krig då ser man enbart taktiskt operativt på händelserna. Den långsiktiga strategi som tidigare varit rådande genom politiskt militärt styrsystem försvinner.

  Låt mig ge er ett exempel, och det är flygbas området kring Vidsel Bredsel. Inom detta område en cirkel på 200 kilometer finns 10 stycken stora flygfält. Vid Bodö i Norge finns redan en uppbygd organisation för att där hålla en amerikansk hangarkryssare i krig mot Ryssland.

  Förbindelserna från Bodö är vägar in i Sverige - men från Narvik finns också järnväg in i vårt land. Varför tror ni NATO flyget redan idag övar vid Bredsel - snacket om fritt luftrum har inget med verkligheten att göra utan det handlar om kännedom i området.

  Från Bredsel kan man kontrollera hela Nordkalotten och Murmanskområdet - men även stora delar av Ishavet. Därför de av er som i er okunnighet tror att Ryssland skall anfalla Sverige för att vi utgör en fara för dem ni är rätt naiva ni. Ryssland kommer att anfalla Sverige beroende på att NATO sitter på 10 stycken flygfält i ett basområde runt Bredsel.

  SvaraRadera
 7. Jag tror inte att någon försvarsbloggare tror att Ryssland ens är intresserat av att angripa hela Sverige. Däremot, och inte minst med anledning av vad som redan skett i Östersjöregionen, är framtida konflikt mellan Ryssland och en eller flera baltstater inte att utesluta. Eller att Nato och Ryssland öht blir mer rivaliserande pga utvecklingen kring Syrien och eller Iran. Då kan klimatet mellan Nato-Ryssland påverkas varhelst de möts. Kort sagt, det kan bli värre i vårt närområde och av rent logiska skäl, ingen ondska eller ens ideologi, kan någon part se sig "tvungen" att "beskydda" det så gott som avrustade Gotland. Studera Gotlands läge, liksom Norrbottens. Demografin är aboslut relevant som betydande faktor om några år, men de närmaste åren mindre relevant IMHO.
  Mvh,
  Lars

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.