2014-02-25

Bostadsbrist? Utred!

Bloggrannnen Bobubbla tipsar om hur regeringen med ett kraftfullt slag ska "lösa" bostadsbristen med två nya utredningar. Som Expressen påpekar är det inte första gången.
Sedan 2010 har alliansen beslutat om tio utredningsdirektiv och gett 55 olika uppdrag på bostadsområdet.
Till detta kan förstås läggas alla rapporter om den svenska bostadsmarknaden som producerats av Boverket, Finansinspektionen, Riksbanken med flera. Trots att det utreds in absurdum syns inga tecken på att bostadsbristen har förbättrats. Ändå slår fyra allianspartierna på trumman för sina nya utredningar med en debattartikel i Aftonbladet. Men regeringen har uppenbarligen inte velat genomföra konkreta åtgärder, eftersom vi då hade sett dem för flera år sedan.

I regeringens meddelande om utredningarna kan man läsa följande om den första utredningen:
En särskild utredare ges i uppdrag att:
 • Se över och analysera bostadssituationen i Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslå hur den kan förbättras.
 • Lämna förslag på hur samordningen mellan infrastrukturfrågor och bostadsfrågor kan förbättras i storstadsregionerna - med inriktning mot ekonomiska incitament, förhandlingar och olika typer av avtal.
 • Föreslå insatser för grupper som kan ha särskilda svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden i storstadsregionerna.
Uppdraget ska redovisas i september 2015.
Både uppdraget och slutsatserna lär vid det laget vara fullständigt överspelade. Om utredning nummer två kan man läsa att:
En särskild utredare ges i uppdrag att:
 • Utreda och föreslå åtgärder för att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Utredaren ska också analysera hur kommunerna kan stimuleras att planlägga för fler bostäder och öka antalet markanvisningar till dem som önskar bygga.
 • Se över om processen inför en detaljplanläggning kan effektiviseras, samt föreslå åtgärder som syftar till att öka utbudet av mark lämplig för bostadsbyggande. Utredaren ska även utreda om mark som i dag är statligt ägd kan avyttras för bostadsbyggande.
Uppdraget ska redovisas i september 2015.
Samma sak gäller här, alltså att både uppdraget och slutsatserna vid det laget lär vara fullständigt överspelade. Däremellan har vi nämligen med största sannolikhet haft ett regeringsskifte och en hel del större händelser som påverkat ekonomin och bostadsmarknaden. Som jag ser det går det aktuella utredningsuppdraget bara ut på att ge sken av att genomföra åtgärder som ett spel för gallerierna inför riksdagsvalet. Kanske har till och med även svenska bostadspriser börjat falla (som de norska). Härvan med de progressiva avskrivningarna kan mycket väl bli droppen som kommer bägaren att rinna över.

Det kommer alltså inga som helst konkreta åtgärder från regeringen vad gäller bostadsmarknaden. Annars kan jag och säkerligen flera andra bloggrannar föreslå en hel rad åtgärder som skulle få omedelbara effekter på bostadsbristen, till exempel moratorium på utförsäljningar av hyresrätter, amorteringskrav, krav på rimliga avskrivningar i bostadsrättsföreningar med mera. Dessutom kan vi komma med förslagen på betydligt kortare tid än halvtannat år. Men regeringen är inte intresserad av konkreta åtgärder just nu, utan vill bara lämpa över hela bostadshärket i knät på efterträdaren (troligen Löfven & Co).

4 kommentarer:

 1. Det vanliga i politikens värld, alltså: Om man har ett problem så tillsätter man en utredning så är problemet borta så länge utredningen pågår......

  SvaraRadera
 2. Borde inte landsbygden ha dränerats på bra arbetskraft snart som kan ge inflyttning och skatteintäkter till storstäderna så bostadshysterin dämpas.

  Jag kan tycka att städerna inte skulle få erbjuda studieplatser i större omfattning än att studenterna kan erhålla ett eget boende på studieorten inom rimlig tid och till rimlig kostnad. förlägg annars utbildningsplatser till orter där bostadsutbud finns. (Ett förslag).

  SvaraRadera
 3. Nu är inte inflyttningen från övriga Sverige till Sthlm så stor. Netto alltså. Det är invandringen (olika kategorier) som driver Sthlms befolkningsökning. Dvs i stort sett inte den kategorin som köper bostäder.

  SvaraRadera
 4. Det finns ingen bostadsbrist ens i Stockholm! Däremot skapas det opportunistiskt ett bild av att så skulle vara fallet. Men långt över 99% av alla människor i Stockholms län innehar faktiskt en egen sängplats i en bostad, även fastän man inte äger bostaden eller innehar ett HR-förstahandskontrakt på densamma.

  Genom uttalanden i media utifrån diverse organisations-egenintressen el orimlig självömkan, skapas en ekonomiskt orealistisk bild av att det måste kunna erbjudas allt fler centralt belägna bostäder med relativt stor boendeyta per person och gärna till låg kostnad. Så länge "problemformulerings-privilegiet" innehas av sådana företrädare för den materiellt mera slösaktiga uppfattningen om boendeyta respektive formellt eget ägande m m, så kommer vi att få leva med en förfelad och skev bild av landets bostadssituation - inte minst i Stockholm.

  På sistone har jag i flera inlägg bl a på di.se, förklarat hur det kommer sig att det numera blivit ekonomiskt fördelaktigare att hyra sin bostad i första, men även i andra hand i Stocholm - jämfört med att köpa och/eller äga densamma. De höga bostads-köppriserna i förhållande till rådande marknadshyror straffar ägarnas totala driftskostnad när man ärligt räknar in även riskpremiekostnaden för värdeförlust-risken framöver samt alternativ placeringsränta på ägd bostads uppsamlade kapitalvärde (kontantinsats resp värdeökning) utöver befintliga ägar-lån.

  Slutsats:
  I t ex Stocholm (inkl innerstaden) finns mängder med bostäder att hyra i geografiskt olika lägen med olika standard och priser att välja mellan. OBS! Ju centralare läge, ju lyxigare standard och ju högre salupris - desto lägre blir andrahandshyran mätt i procent av aktuellt marknads-salupris (!!!) Tänk vad skönt att slippa miljon-risk genom ägande, men ändå kunna hitta en lika fin bostad till lägre totalkostnad. Här vet jag att många inte begriper resonemanget o beräkningen, men läs på och sluta manipulera totalkostnads-kalkylen, så att det verkar billigare att köpa = äga jämfört med att hyra i andra el första hand.

  VIKTIGT:
  De enda som ekonomiskt kan vinna på att köpa sitt boende idag,
  är de som SPEKULERAR = RISKAR på en historiskt extrem nivå och som dessutom lyckas komma i hamn med tillräckligt stor kaptialvinst = värdetillväxt i slutänden, för att på så vis kunna täcka sina alltför höga driftkostnader jämfört med att hyra i första el andra hand. Jag moraliserar inget över att äga o spekulera, för det ägnar jag mig själv åt i olika sammanhang, men man bör inse oddsen och välja sina utmaningar noga.

  Här kan ni få läsa min kommentar i ämnet på di.se häromdagen. Av över 100 kommentarer rankas den fortfarande högst inkl min underkommentar där. Håll till godo:
  http://www.di.se/artiklar/2014/2/17/slopad-skatt-eldade-pa-boprisrallyt/?allakommentarer=&flik=popularast

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.