2010-04-01

Peak Gold

Jean Laherrére, känd för att ha skrivit den epokgörande artikeln "The End of Cheap Oil" i Scientific American våren 1998 tillsammans med Colin Campbell, har även gett sig på att försöka titta på den globala guldproduktionen historiskt och i framtiden utifrån samma metoder han använt för oljeproduktion. Läs del 1 och del 2.

Ett intressant historiskt faktum är att den globala årliga guldproduktionen nådde sin topp år 2000 och sedan dessa har produktionen fortsatt att falla trots de kraftigt ökande priserna. Jag skrev för drygt ett år sedan om guldprisets historia, men tog aldrig upp produktionen.

Den totala mängden guld som genom historien utvunnits av människan är drygt 150000 ton, vilket bara är en kub med en sida på runt 20 meter! Eller drygt 20 gram guld per nu levande människa.

Nu kan ju detta med fallande guldproduktion trots ökande priser tyckas gå stick i stäv med "lagen" om tillgång och efterfrågan. Enligt klassisk ekonomisk teori borde ju guldproduktionen öka när priserna ökar kraftigt. Men förklaringen finns i följande diagram som Laherrére hämtat från Erste Banks specialrapport om guld.
Som synes har den genomsnittliga guldhalten i malmen i världens gruvor sjunkit från 2,2 gram/ton år 2000 ner till 1,1 gram/ton första kvartalet 2009. Lägre guldhalt i malmen innebär för det första att det blir dyrare att utvinna guldet (det går åt mer energi). För det andra innebär det att man helt enkelt inte lyckas producera lika mycket guld per dag som förut, eftersom man måste processa dubbelt så mycket malm för detta. Men "lagen" om tillgång och efterfrågan gäller fortfarande. Minskar tillgången, men efterfrågan kvarstår, så måste priset gå upp.

"Peak gold" är intressant som referensscenario för jämförelser med hur det kan komma att se ut för oljan. Men det finns också avgörande skillnader mellan det glimmande guldet och det svarta guldet. Guld är vackert, värdesatt och eftertraktat, men inte livsnödvändigt. Olja däremot är nödvändigt för att driva runt hela vårt samhälle. Därmed får ökat oljepris drastiska effekter på hela ekonomin, vilket inte ökat guldpris har. Därmed är det inte så säkert att oljepriset kan öka hur mycket som helst när produktionen avtar, utan det kommer snarare att gå i stora vågor, där ett högt pris utlöser krasch i ekonomin med efterföljande oljeprisfall. Men det är hursomhelst intressant att en eftertraktad råvaras produktionstakt kan minska trots att priset ökar kraftigt.

[Andra bloggar om , , , , ]

2 kommentarer:

  1. Att guldhalten verkar sjunka beror på att man använder låggradigare malm när guldpriset är högt, det går runt ändå.Skulle guldpriserna sjunka kraftigt så återgår man till den sparade höggradigare malmen.Ett rationellt beteende av gruvägaren för att hålla igång gruvan under alla förhållanden.

    /GeCe

    SvaraRadera
  2. Nej, det rationella är att bryta den högvärdigaste malmen först, eftersom det är den som är lönsammast att bryta. Gruvägaren är intresserad av att maximera sin vinst, inte att hålla igång gruvan bara för sakens skull.

    /Starvid

    SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.