2008-09-01

Konjunkturinstitutets glädjekalkyler

Konjunkturinstitutet presenterade förra veckan sin senaste prognos, där man äntligen insett att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, något man så sent som i mitten av juni i år inte ville säga, fast det då borde ha varit uppenbart för alla vart vi är på väg. Som vanligt bland prognosmakare från institutioner m.m. ligger Konjunkturinstitutet efter och har en ofta ganska usel pricksäkerhet i sina prognoser.
Den som läst på lite förstod redan sommaren 2007 att nu var en rejäl utförsbacke påbörjad. Jag hade insett redan hösten 2006 vilken finansiell jättebubbla som var under uppbyggnad, och väntade bara på att den skulle börja spricka. När de första två fonderna rapporterade problem i juni 2007 förstod jag att det var startskottet för den nedåtvändning jag gått och väntat mig. Men Konjunkturinstitutet skrev 29 augusti 2007 att "det är troligt att den nuvarande turbulensen på finansmarknaderna klingar av och får små återverkningar på den svenska ekonomin" och prognosticerade glatt att "Svensk BNP växer med 3,5 procent 2007, 3,8 procent 2008 och 3,1 procent 2009". Vidare förutspådde man att "Hushållens reala disponibla inkomster växer med ca 11 procent från 2006 till 2009". Vad gäller arbetslösheten ansåg man att sysselsättningstillväxten skulle "minska arbetslösheten till 5,8 procent 2008 och 5,5 procent 2009".
Nu ett år senare låter det helt annorlunda. BNP-tillväxten antas bli 1,7% i år och 1,4% nästa år. Real BNI (bruttonationalinkomst) per capita ökar bara 0,1% i år och 0,7% nästa år. Arbetslösheten bedöms nu öka år 2009 och 2010.
Här nedan har jag sammanställt några viktiga siffror från förra årets augustiprognos och jämfört dem med årets prognos (2007 års siffror blir i den senaste rapporten faktiskt utfall).
(Klicka på bilden för skarpare version)
Som synes har Konjunkturinstitutet faktiskt gissat någorlunda rätt vad gäller reporäntan. I övrigt är kappvändningen i prognosen remarkabel, särskilt från ett statligt institut som ska leverera konjunkturprognoser till hjälp för regeringen m.fl. Att det kommer en konjunkturvändning neråt efter ett antal års högkonjunktur torde inte komma som någon överraskning för den som har konjunkturer som sitt jobb, men Konjunkturinstitutet verkar ha blivit fullständigt tagna på sängen, trots alla varningssignaler.
I den senaste prognosen spår de visserligen en lågkonjunktur, men med en rejäl uppåtvändning år 2010. Jag skulle bli ytterligt förvånad om konjunkturen plötsligt vänder upp till 3,3% BNP-tillväxt år 2010. Det handlar om världshistoriens största globala kredit- och fastighetsbubbla som ska sköljas ut innan denna lågkonjunktur är över. Bubblan har spräckts en bit i USA, men knappt börjat spräckas i Europa. Dessutom måste ett antal jätteföretag med osunda finanser rensa bort större delen av sin verksamhet (eller gå under helt), t.ex. GM, Ford och Chrysler, medan de flesta andra jätteföretag måste rensa bort stora osunda delar av verksamheten, t.ex. General Electric eller Citigroup. Allt detta gör man knappast på bara ett eller två år. Dessutom är allt snack om "frikoppling" i världsekonomin bara en myt. De flesta länder i världen är redan i eller går mot lågkonjunktur, och det beror på att globaliseringen har kopplat samman alla länders ekonomier.
"Vändningen kommer först i USA där konjunkturuppgången blir förhållandevis snabb bland annat beroende på den expansiva ekonomiska politiken." säger man i prognosen, vilket förvånar mig storligen. Hur ska en expansiv ekonomisk politik kunna rädda USAs ekonomi, när grundproblemet är att de är överbelånade?
Förra lågkonjunkturen blev grund och kort, därför finns även p.g.a. detta mycket att ta igen denna gång.
Räkna med att Konjunkturinstitutets prognoser kommer att revideras nedåt även fortsättningsvis. Så sent som i juni i år sade man t.ex. "Den internationella konjunkturen förbättras under 2009", vilket man nu skjutit fram till slutet av 2009.
De lägger dock in en brasklapp i den mer fullständiga versionen av rapporten: "Utvecklingen under de kommande två åren är svårbedömd och riskerna bedöms vara koncentrerade på nedsidan. Återhämtningen av konjunkturen i omvärlden kan fördröjas". Men hur många av våra beslutsfattare läser och tar fasta på den? Konjunkturinstitets huvudscenario är ju ändå det som måste antas vara mest sannolikt...
Varför ödslas skattepengar på ett sådant institut? De verkar ju till och med vara samhällsfarliga, eftersom de levererar felaktiga prognoser för politikerna att basera sina beslut på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.