2015-11-30

Könsobalans bland tonårsflyktingar

Hans Rosling skrev i onsdags på Twitter:
90% of child refugees 13-17years to Sweden are boys. 2015 they changed TeenSexRatio from 105to113boys per 100girls.
Alltså att andelen pojkar per flicka för tonåringar 13-17 år har förändrats från 105 till 113 pojkar per 100 flickor.

Och därefter drog Rosling ut trenden några månader:
With present flow of 90% male refugee children to Sweden, the Swedish Teen Sex Ratio will in 4 months be like in China: 120 boys/100 girls.
Så på vilka sätt skulle detta kunna bli ett problem? Jag har sett hänvisningar till boken "Bare Branches" av Valerie Hudson och Andrea den Boer, som argumenterar för att hög andel män i förhållande till kvinnor ofta triggar våld, där de framförallt varnar för situationen i asiatiska länder såsom Kina, där fler aborterade flickfoster lett till ett överskott av unga män. Deras bok är dock inte hela sanningen. Forskarna Ryan Schacht, Kristin Rauch och Monique Borgerhoff Mulder har i en studie gått igenom 20 olika studier som tittat på könsobalans kontra våld och deras slutsats är "att våld var lika sannolikt att associeras med extra kvinnor som med extra män". Nio studier visade mer våld i samhällen med fler män i förhållande till kvinnor, nio studier visade på motsatsen, två studier kunde inte uppvisa något samband. Det verkar alltså inte finnas något direkt samband mellan könsobalans och våld - det beror nog mer på situationen i övrigt.

I Sveriges fall är dessa ensamkommande tonårspojkar nu så många att det inte finns möjlighet att placera alla i familjer. Därför kommer troligen de flesta av dem att bo på särskilda boenden för ensamkommande tonårsflyktingar (även eftersom man självklart prioriterar familjeplacering av de yngre barnen), tillsammans med andra tonårspojkar, till största delen från Afghanistan. Redan från början hamnar de efter övriga pojkar i samma åldersgrupp - för det första på grund av språket, för det andra på grund av betydligt lägre utbildning, för det tredje på grund av avsaknaden av den trygghet och hjälp i livet som en familj ger. De flesta löper en överhängande risk att hamna i permanent utanförskap i det svenska samhället.

Och det är många ungdomar det handlar om - under årets tio första månader har 19933 ensamkommande killar i åldrarna 13-17 år sökt asyl. Om vi räknar med att 73 procent av dessa får bifall på sina asylansökningar (vilket är siffran hittills i år för avgjorda ansökningar för ensamkommande flyktingbarn), så blir det 14551 pojkar, vilket är över 5 procent av det totala antalet killar i Sverige i åldrarna 13-17 år.

Och fortfarande kommer i genomsnitt 194 ensamkommande flyktingbarn per dag till Sverige, vilket motsvarar en årstakt på över 70000 stycken.

Det kommer att behövas många fler lärare för dessa ungdomar, men som Cornucopia påpekar så går trenden i motsatt riktning - det finns rekordmånga lärarutbildade i Sverige, men allt färre vill jobba som lärare. Senast idag skriver en gymnasielärare på DN Åsikt att han nu söker andra jobb.
För min egen del är det inte lönen som får mig att vilja byta jobb, även om jag tycker att lärarna som yrkesgrupp är underbetalda, utan det är arbetsmiljön.
Human flyktingpolitik?

Regeringen berömmer sig om att Sverige har en human asylpolitik, men jag skulle säga att den nuvarande politiken snarare är inhuman. De vi tar emot som asylsökande är de som har pengar samt fysisk och psykisk styrka nog att göra den farliga resan hela vägen hit och knackar på vår dörr - övriga skyddsbehövande lämnas åt sitt öde. Visst är Afghanistan ett av världens sämsta länder för en tonårspojke att växa upp i, men situationen för tonårstjejer i Afghanistan är betydligt värre - rent vedervärdig. Varför tar vi inte emot afghanska tonårstjejer i samma utsträckning? Eller tonårstjejer från Syrien eller Irak?

Det finns flera orsaker bakom bristen på flickor i flyktingströmmen. För det första finns en stark tendens i de aktuella flyktingländernas kulturer att prioritera pojkar och män - tjejer och kvinnor har betydligt mindre ekonomiska resurser som behövs för att betala flyktingsmugglare. För det andra är det farligt för unga tjejer att ge sig ut på den långa resan till Sverige - de löper stor risk att utsättas för övergrepp på vägen eller helt enkelt rövas bort till en eländig tillvaro av prostitution. Trots det gör flera unga tjejer uppenbarligen denna farliga resa - man kan bara gissa hur många av dem som försvunnit på vägen.

Vad gäller regeringens brist på handlingskraft, så har deras åtgärder kommit alldeles för sent och är ännu otillräckliga för att ha någon större effekt. Se diagrammet nedan för att se hur antalet asylsökande sett ut per månad sedan 2010 - de senaste månaderna är högst anmärkningsvärda.

Redan i somras måste regeringen ha förstått att något exceptionellt var på väg att hända när de fick rapporter om hur det såg ut i vattnen mellan Turkiet och Grekland. Och senast i augusti, när antalet asylsökande var fler än i augusti året innan (då det redan var ovanligt många), borde man ha vidtagit åtgärder. Redan i augusti var antalet ensamkommande flyktingbarn 3,5 gånger fler än i augusti 2014. Varför gjorde regeringen ingenting redan då? Eller åtminstone i septembers rekordstora flyktingström? Inte förrän MSB i slutet av november rapporterade att flera samhällsresurser var överansträngda och det till den grad att det ansågs vara risk för att det var samhällsfarligt, så gjorde regeringen något på allvar. Alldeles för lite alldeles för sent. Regeringen saknar handlingskraft och är inkompetent.

Hursomhelst anser jag att man bör lägga om Sveriges asylpolitik fullständigt, inte bara på grund av könsobalansen, utan även på grund av resursbristen som jag påtalat tidigare, samt för att prioritera dem med störst skyddsbehov. Mitt förslag är att man räknar på hur många asylsökande som Sverige har möjlighet att ta emot den närmaste tidsperioden (till exempel kommande sex månader). Därefter plockar man in dessa med kvoter på något lämpligt vis och då direkt med flyg, inte genom att tvinga dem till en lång och farlig resa. De som kommer hit på eget bevåg och "knackar på dörren" får helt enkelt inte komma in annat än i särskilt ömmande fall, utan skickas tillbaks med första tåg eller färja till Danmark eller Tyskland. Det låter kanske brutalt, men verkligheten i världen är tyvärr mer brutal än vi kan ana här i vårt skyddade Sverige. Den blir ännu mer brutal av att desperata människor utnyttjas av skrupelfria flyktingsmugglare.

Jag tror att något i denna stil av nödtvång kommer att införas ganska snart, men det kräver också att det synkroniseras med övriga EU-länder. Jag tror att hela EU kommer att tvingas införa radikala förändringar av flyktingpolitiken.

8 kommentarer:

 1. Det låter inte alls brutalt. Det viktiga är att Sverige likt SD klart och tydligt annonserar vad som gäller och att det inte görs undantag för "särskilt ömmande fall" vilket jag vet korrumperar systemet eftersom systemet är uppfyllt av kulturmarxister som inget annat vill än att på svenska folkets bekostnad släppa inte oändligt många bidragsberoenden främlingar.
  Tydlighet är viktigt för att då lockas inte lycksökare av falska förespeglingar. Hur många har inte mist livet i Medelhavet pga svenska kulturmarxisters politik?

  SvaraRadera
 2. En favorit i repris - Problem i förorten.

  https://www.youtube.com/watch?v=ONGIKSCxXio

  SvaraRadera
 3. Jepp, det är män som ställer till rabalder. Initialt trodde man ju att suply and demand genom att flickfoster valdes bort skulle öka marknadsvärdet på kvinnor i länder med kvinnounderskott, men så blev det inte, det blev rovdrift, och att männen så klart löste problemet genom att börja inventera resurserna nedåt i åldrarna.

  Det positiva med överskottet av män är ju att kvinnor i Sverige för en fördel, natural selection, så kvinnorna i Sverige, i vart fall eliten, ser nog inte problemet med att det finns fler män att välja och vraka bland.

  Däremot finns anledning att befara att just kulturer med mer patriarkal struktur, kommer att fortsätta selektera bort flickebarn, oga de stora friheter kvinnor har i Sverige för ändamålet, och tillgången till teknik och sena abortgränser så klart. Så överskottet av män kommer med all sannolikhet att öka, och tillgången till kvinnor blir lite av en fråga om arbete och bostad.

  Så klart kommer det att bli mycket mer stökigt, och med avsaknad av poliser i all obygd, så kommer kvinnors ställning att bombas tillbaka till stenåldern, men eftersom vi ni ändhå håller på att överge alla heliga kor vi har i Sverige, inkl grönområden, energibeparing, budgettak, jämställdhet och generöst bistånd, så kan vi väl överge även kvinnans jämlika ställning med mannen...Under medeltiden fick kvinnor behålla egendom om mannen dog och sas vara fullt myndiga, så är det inte idag i Sverige, genom att denna regel inte gäller inoom familjerätt om kvinnan har dubbla medborgarskap, så det är mycket som händer, och det är bara att le åt eländet, i vissa åldersgrupper i Stockholm inom vissa valdistrik, symatiserar ca 40 - 50 av kvinnor i 18 årsåldern med Fi, och det är formodligen ngn typ av radikalt känskrig som är på tapeten, för tänk hur det låtit om männeni Sverige såg till att 9 av 10 flyktingar var ensamma kvinnor mellan 15 och 22 som vi vägrade ålderstesta, vilken mumma för en intressant könsdebatt, om det perversa heteronormativa heterosexuella patriarkatet.

  Den som lever får se, nog är det en vitamininjektion för debatten, när vi sedermera får reda på resultatet, vad som händer med samhället och tex brottsligheten, och med jämställdheten, det kommer i var fall inte gå som de tror, och det är kanske inte ens intressant. S.W

  SvaraRadera
 4. EU-upplysningen har korrekt information om den gemensamma harmoniserade EU-politiken, utöver då de tre länder som har undantag...Problemet är bara att inte ens miniminivån följs, och det har varit känt i minst 15 år att Sverige, jämte Finland och Tyskland är några få länder som faktiskt följer vad EU beslutat, regler och definitioner är annorkunda söderut.

  EU på väg mot gemensam asyl- och invandringspolitik

  http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Asyl-och-invandring/

  MEN - äras bör den som bör, mp har ett stort ansvar, och efter mp kommer defacto fp, moderpartiet till mp, och det var i grunden fps syn som la grunden för propen som kom 2005.

  Motion 2002/03:Sf256
  Liberal flyktingpolitik

  Stockholm den 19 oktober 2002

  https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Liberal-flyktingpolitik_GQ02Sf256/?text=true

  undertecknad av:
  Lars Leijonborg (fp)
  Erik Ullenhag (fp)
  Nyamko Sabuni (fp)
  Karin Pilsäter (fp)
  Yvonne Ångström (fp)
  Bo Könberg (fp)
  Linnéa Darell (fp)
  Solveig Hellquist (fp)
  Marita Aronson (fp)
  Lennart Kollmats (fp)
  Ulf Nilsson (fp)
  Tobias Krantz (fp)
  Anne-Marie Ekström (fp)

  tex avsnitt: 7.2 Human flyktingpolitik minskar människosmuggling

  "Flera FN-rapporter visar att människosmugglingen ökar lavinartat. Merparten av de illegala invandrarna till Europa kommer från Nordafrika forna, , Irak, Turkiet, Albanien forna Sovjetunionen och Kina"

  "Enligt det internationella centret för migration (ICMPD) i Wien smugglas minst 400 000 människor in illegalt i EU varje år. Men mörkertalet är enormt. Den riktiga siffran kan vara flera gånger högre."
  2
  Den ökande människosmugglingen är i huvudsak ett resultat av att EU:s medlemsstater med olika skärpta procedurregler gör det allt svårare för människor att få sin asylfråga prövad. Att göra ytterligare skärpningar i bekämpandet av människosmuggling är enligt vår uppfattning fel väg att gå. Hårdare regler kommer bara att leda till än vidrigare förhållanden för dem som smugglas"
  .
  "Tyvärr har debatten härefter kommit att fokusera på hur människosmugglarna ska bekämpas istället för att fokusera på bristerna i medlemsländernas nuvarande asyl- och flyktingpolitik.
  Under de senaste åren har vi kunnat bevittna flera tragiska exempel på följderna av människosmugglingen till Europa. Händelsen i Dover sommaren 2000 då 58 människor påträffades döda i en lastcontainer är ett av de mest fruktansvärda exemplen."

  "Arbetet går alltför långsamt med nya regler för den gemensamma flykting- och asylpolitiken. Samtidigt ökar den illegala invandringen, inte minst som en följd av de allt högre murar som staterna sätter upp för människors möjlighet att röra sig över gränserna."

  "Förslag har lagts fram om att skärpa och harmonisera straffen för människosmuggling. Sådana åtgärder är nödvändiga för att komma åt människohandel där kvinnor och barn hänsynslöst utnyttjas. Förslagen tar dock inte enbart sikte på människohandel utan syftar även till att straffbelägga människosmuggling med eller utan vinstsyfte."

  "Enligt Folkpartiets uppfattning är detta helt oacceptabelt. Det får under inga som helst omständigheter införas sanktioner mot människosmuggling där vinstsyftet tagits bort.
  Istället måste arbetet nu fokusera på att skapa gemensamma regler för vilka skäl som ska bedömas som tillräckliga för att bevilja asyl och hur asylansökningar ska bedömas."

  "Strävan måste här vara att ta fram en gemensam bedömning på så humanitär nivå som möjligt. Annars kommer ribban att sättas av de mest restriktiva staterna, eftersom effekten blir att asylsökande söker sig till de stater där sannolikheten att få asyl är störst."

  "På detta område har hittills inga framsteg gjorts inom EU."

  S.W

  SvaraRadera
 5. Var det någon som trodde att Sverige skulle få EU att göra framsteg?
  absolut inga av de som arbetade inom kommissionen i vart fall, så frågan är mer hur våra egna politiker tänkte och informerade, eftersom de själva kände till läget, redan på slutet av 90-talet.

  I vart fall - all Svensk godhet utmynnade i en lag (som M + S var emot, men som alla små icke statsbärande partier var för, och sedan kan det ha spelat in att moderaterna drabbades av valstuereportaget, som sas innebar att flyktingpolitiken blev den fråga som m blev tvungen att ompröva för att bli mer positivt inställd från media, vilket ju m blev.

  Så det var klassisk elit-populism, populärt i de kretsar som styr över hur verkligheten ska förespeglas. S.W

  SvaraRadera
 6. Sverige har ju gjort stort nummer av att inte förlora inflytande i EU. Det tycks nu visa sig att inflytandet är nästan noll, åtminstone i frågor som rör migration (både romer från Rumänien och flyktingar från tredje världen). Hur ser man att en politiker ljuger? Läpparna rör sig.

  SvaraRadera
 7. Det går att könssortera sperma, så att sannolikheten är 90 procent att man får barn av det kön man önskar. En artificiell insemination är sedan enkel. Dylik teknik skulle kunna leda till ännu kraftigare könsobalanser. Som inte nödvändigtvis är negativa. Vi är för många människor på Jorden men blir alldeles säkert färre om det bara föds en flicka på tre pojkar, eller vad resultatet kan tänkas bli. Ganska jobbigt för heterosexuella killar förvisso, men det är nog ett måttligt problem jämfört med många andra problem vi har att leva med.

  SvaraRadera
 8. "Alltså att andelen pojkar per flicka för tonåringar 13-17 år har förändrats från 105 till 113 pojkar per 100 flickor".

  Frågan är dock om detta stämmer, trots att Afghanistan utfärdar 7.000 pass om dagen är det bara 1 % av afghanerna som har identitetshandlingar när de kommer hit. Danska och norska åldersbestämningar av ensamkommande "barn" har dessutom visat att ca 80 % av dem är äldre än de uppger, och alltså inte är barn utan män alltifrån 18 upp till över 30 år. Tydligen har Migrationsverket fått direktiv att godta uppgiven ålder om de bara ser ut att vara under 40.

  Så det kanske snarare är fördelningen mellan män och kvinnor 20-30 år som förändrats?

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.