2012-03-31

Dagen F för peak oil

F som i Förnekare. Eller F som i Finansdepartementet. Igår presenterade Öystein Noreng sin rapport om peak oil på Rosenbad. Jag har redan i förväg bemött en hel del av det jag räknade med att han skulle säga.

Norengs föredrag samt kommentarer och diskussion kunde ses lajv på Expertgruppens för Miljöstudier hemsida. Jag antar att de kommer att lägga upp videon på hemsidan inom de närmaste dagarna, liksom rapporten.

Noreng passade också på att skriva en debattartikel i SvD.
Huvudslutsatsen i rapporten är att frågan om en produktionstopp för oljan är överdramatiserad beroende på en missledande underskattning av marknadens och prisets betydelse för utvecklingen. Slutet på oljan är inte heller ett närliggande problem, även om oljan är en ändlig resurs. Teorin om peak oil fungerar som ett exempel på hur olyckligt det är om idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör. Den inför en obefogad oro, förvirrar klimatpolitiken och riskerar att förleda till politiska beslut som skadar samhället.
Vadå "idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör"? Det finns en hel mängd vetenskapliga artiklar publicerade om peak oil och oljeproduktion, som har studerats ordentligt framförallt det senaste årtiondet. Det är snarare Noreng som saknar vetenskapligt stöd för sina slutsatser. Kjell Aleklett kritiserade honom också för att han i rapporten överhuvudtaget inte har nämnt de senaste årens vetenskapliga rapporter och avhandlingar om oljeproduktion.

Noreng sade i sitt framförande bland annat följande anmärkningsvärda saker:
 • "Pessimister tvivlar på incentiver"
 • "Optimister tror på marknaden"
 • "Apokalyptiska visioner om en energifattig framtid"
och kallar Hirschrapporten från USA:s energidepartement från 2005 för "alarmistisk". Kjell Aleklett och andra forskare presenterar allt annat än "Apokalyptiska visioner om en energifattig framtid". De studerar hur oljeproduktionen ser ut och dess troliga framtid och presenterar det, även om det för etablissemanget skulle råka vara obekväma fakta. Att det är obekvämt visas av Norengs kraftiga reaktioner - allt som inte stämmer med hans business-as-usual-scenario blir "apokalyptiska visioner". Fast för norska oljefonden, som Noreng är "pappa" till, blir kanske resultatet ganska "apokalyptiskt" när det visar sig att Norge bytt bort sin olja mot värdepapper som inte behåller sitt värde.

Visst kan man tro på marknaden, men problemet är att den tron riskerar att lämna oss med byxorna nere om vi inte börjar förbereda samhället för dyrare och knappare olja.

Vill man istället läsa något vettigt om peak oils möjliga effekter på ekonomin tipsade ASPO Sveriges ordförande Martin Saar om en bra artikel som nyligen publicerats på The Oil Drum: "Global Oil Risks in the Early 21st Century" av Dean Fantazzini vid Moscow School of Economics, Mikael Höök från Globala Energisystem vid Uppsala Universitet och André Angelantoni, Post-Peak Living, San Francisco. Den artikeln har tidigare publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy i december 2011.

Jag betvivlar att Öystein Norengs rapport skulle accepteras av någon vetenskaplig tidskrift.

Läs även Kjell Alekletts redogörelse för gårdagens begivenhet på Rosenbad.

8 kommentarer:

 1. FYI

  Det går inte att öppna Aspolänken!!!

  Svante

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fixat länken så den går till kopian hos Energy Bulletin istället!

   Radera
 2. Behövs det inte en mer konstruktiv dialog mellan ekonomer och fysiker vad gäller den framtida oljeförsörjningen?

  Enligt debattartikeln förnekar ju inte Noreng att oljan är en ändlig resurs. Däremot säger han väl att ett högt pris leder dels till utveckling av effektivare/energisnålare teknik samt att utvinningstekniken förfinas. Jämför med att nedlagda järngruvor i mellansverige är på väg att återöppnas. Höga priser gör ju också att de resurssvagaste förbrukarna först måste dra ner på sin oljeförbrukning.

  Andra anpssningar kommer också att ske på grund av höga transportkostnader.

  Allt sammantaget gör att samhället kommer att genomgå en anpassning. Frågan är då om omställningen blir relativt mjuk eller mera abrupt, dvs anpassningen går så långsamt att oljebristen blir akut.

  Nedgången

  SvaraRadera
 3. Det var lika obehagligt att lyssna till Öystein Noreng som det brukar vara att lyssna på Marian Radetzki.

  SvaraRadera
 4. Noreng kör sin bil, håller fast sin blick i backspegeln och tänker ``fan det har varit raksträcka hela vägen hittills, jag tror jag trycker gasen i botten´´. Hans fru sitter i passagerar sätet och skriker ``Noreng för fan du har en kurva framför dig,sakta ner gubbe!!´´, Noreng kontrar med ``kolla i backspegeln kärring!! det har varit raksträcka hela vägen varför skulle det komma en kurva nu?´´. Noreng och hans fru omkom i en trafikolycka en solig juni dag, man tror säg veta vad orsaken var, en 50x50 cm stor backspegel framför vindrutan. tragiskt...

  SvaraRadera
 5. Det finns en anledning till att vindrutan är större än backspegeln - det är för att man ska kunna se "the big picture" ;)

  SvaraRadera
 6. Om Jonas Lindblads i sin artikel i Dagens Industri återger Öystein Noreng uttalande rätt från fredagens möte på Rosendbad, så svamlar den norske ekonomen. Han skulle nämligen ha påstått att en förändrad dollarkurs gentemot andra valutor skulle göra oljan billigare. Om dollarn skulle falla kraftigt gentemot andra valutor skulle naturligtvis oljepriset mätt i dollar öka ungefär lika mycket. De är naivt att tro att oljan skulle bli billigare enbart för att det sker än ändring mellan värdet av olika valutor. Priset på olja bestäms naturligtvis av efterfrågan. Kortsiktigt kan naturligtvis ett fall i dollarna gentemot andra valutor på verkan efterfrågan på olja, men endast den vägen påverkas priset på olja. Långsiktigt spelar det naturligtvis ingen roll för oljepriset, hur olika valutor värderas mot varandra. Inte ens som ”ekonom” finns någon anledning att ta Öystein Noreng på allvar.
  Öystein Noreng hävdade tydligen också enligt referat på Cruel Crude att ”Det är bättre att låta marknaden styra samhällsplanering som stora satsningar på infrastrukturen. Förebyggande satsningar i infrastuktur och införandet av olika styrmedel för att motverka framtida hot är på förhand dömda att misslyckas enligt Noreng. Detta då ekonomiska felsatsningar inte bara är kostsamma utan även kan hindra framtida ekonomisk tillväxt då dessa satsningar begränsar våra framtida valmöjligheter. Med andra ord menar Noreng att långsiktiga satsningar idag målar in oss i ett hörn i framtiden. Problem löser man bäst när de uppstår!”
  Men innebär inte detta en förödande kritik mot dagens långsiktiga infrastruktursatsningar som i de flesta fall bygger på rik tillgång på billig energi och då framför allt på motorbränslen, det vill säga att det aldrig uppstår någon brist på olja. Det finns mängder av sådan projekt, men det mest närliggande är motorvägstunneln som är avsedd för en ökande biltrafik i Stockholm. Det projekt som döpts till ”Förbifart Stockholm” för att glädja oss lantis som helst vill åka förbi huvudkommunen.

  Foste

  SvaraRadera
 7. Foste:
  Med tanke på att USA är en storkonsument och så även Kina (vars yuan är dollarkopplad) så skulle oljepriset inte stiga i t.ex. euro räknat om dollarn sjunker (men i sannolikt i dollar). Priset sätts rimligtvis efter de största konsumenterna. Det troligaste är att priset i euro/kronor sjunker vid sjunkande dollar eftersom man får demand destruction i de två största konsumenterna. Det är också så det formuleras i artikeln.
  Philip

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.