2014-02-03

Norges olja och gas 2013

Cornucopia skriver idag om den vikande norska oljeproduktionen, men använder siffror från EIA, som bara är fram till september. Hos Oljedirektoratet finner man som vanligt de allra senaste siffrorna. Eftersom jag redan hade nedanstående halvfärdigskrivet, så putsade jag upp det och publicerar nu.

För någon vecka sedan kom siffrorna för Norges olje- och gasutvinning 2013. Sammanfattningsvis bekräftas bilden av den sjunkande produktionen och det ser ut som fallande EROEI (Energy Returned On Energy Invested). Rekordmånga fält är i drift, men ändå sjönk oljeproduktionen. Det blev under året funnet omkring hälften så mycket ny olja och gas som det utvanns. Det borrades under 2013 rekordmånga undersökningsbrunnar och antalet letningsbrunnar var det näst högsta någonsin.

Totalt producerades omkring 19 procent mindre olja och gas (räknat i oljeekvivalenter) än rekordåret 2004 och 4,9 procent mindre än 2012.

Det är kul att se hur Oljedirektoratet tror att framtiden ser ut - som vanligt antar man att nedgången kommer att plana ut - denna gång ser det ut att bli en tvär förändring från nedgång till stillastående produktion. Jag tror inte riktigt på detta. Norges oljeproduktion sjönk från 1,53 miljoner fat per dag 2012 till 1,46 miljoner fat per dag 2013 - en nedgång på omkring 5 procent. Visserligen är detta mindre än nedgången tidigare år på omkring 6 procent per år, men att nedgången skulle tvärstanna verkar inte sannolikt. Jag gissar därför på en nedgång i oljeproduktionen på 5 procent även i år. I januari 2015 får vi se vem som gissade rätt.

Det noterades även en nedgång i gasutvinningen. Oljedirektoratet anser att det är helt väntat efter "det uvanlig høye nivået i 2012", men Norges produktionstopp för oljan år 2000 kom som en överraskning, så varför inte även för gasen? Stigande gasexport är det som tillsammans med högre oljepriser räddat Norges ekonomiska tillväxt, så en topp i gasutvinningen skulle få svåra ekonomiska konsekvenser.

Intressant är också att läsa hur Oljedirektoratet ser på investerings- och kostnadsprognoser (min fetstil).
Det høye aktivitetsnivået i petroleumssektoren ventes å fortsette, men veksten opphører.
[...]
Investeringsveksten ventes å opphøre etter mer enn ti år med vekst, og om en korrigerer for utviklingen i kostnader ventes en noe redusert aktivitet.
[...]
Høye olje- og gasspriser har ført til en internasjonal oppgangskonjunktur innenfor petroleumssektoren med en betydelig kostnadsvekst som konsekvens.

Det høye kostnadsnivået kombinert med usikre olje- og gasspriser de nærmeste årene innebærer en betydelig utfordring for den videre utviklingen på norsk sokkel. Dette kan gjøre det utfordrende å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet i prosjekter på felt i drift og nye feltutbygginger til at de besluttes av partnerskapene.
[...]
Det høye kostnadsnivået har bidratt til at prosjekter er blitt utsatt i den senere tid, med for lav lønnsomhet som en viktig begrunnelse. Dersom olje- og gassprisene faller og kostnadene holder seg stabile eller øker, vil dette få betydning for beslutning om oppstart av nye prosjekter og medføre lavere investeringer enn det som ligger i prognosen. Dette gjelder både for utbygging av nye felt og prosjekter på felt i drift. Motsatt vil høyere oljepris, kombinert med moderat kostnadsvekst, bidra til høyere investeringsnivå.
Det blir alltså på grund av den höga kostnadsnivån svårt att uppnå tillräcklig lönsamhet och vissa projekt har därför skjutits upp. Oljepriset måste också hålla sig kvar på hög nivå för att det ska bli fortsatta investeringar.

6 kommentarer:

 1. Kan vara så att de planerar att trycka ner mer vatten och kemikalier så att produktionen hålls vid liv tillfälligt, eller så planerar de att ta i bruk flera hål. Eller så är det helt enkelt önsketänkande - det kan lätt bli så med centralplanering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att "trycka" ner mer vatten är en vanlig s.k. EOR (Enhanced Oil recovery) metod oljebolagen gör för att få ut mer olja, ibland även gas för att upprätthålla energin i reservoaren.

   Jag tror det är önsketänkande detta, de sista 9 åren har produktionen i genomsnitt sjunkit med 6.7% med topp i 2010 på 9.5% och lägst 2008 4.4%. 2013 sjönk ca 4.8% vilket också är lågt. Plottas talen för 2005 till 2013 får man R2 på 99% (expoential funktion)!! Och ha i åtanke att det enda större fältet (olja) som kommer i produktion i 2014 är, om jag inte har fel, Goliat på knappt 200 Mil bbl. Jämför detta med tex de stora elefanterna som producerar idag som hade åtskilligt större utvinningsbara reserver när de började producera. Når man 80 Mil Sm3 tror jag man har gjort det bra i år, tänk på den debatt som föregår i Norge (och som också NPD uttryckt och som Flute fetmarkerat).

   Eilertrules

   Radera
 2. "Det är kul att se hur Oljedirektoratet tror att framtiden ser ut - som vanligt antar man att nedgången kommer att plana ut - denna gång ser det ut att bli en tvär förändring från nedgång till stillastående produktion"

  Har de haft fel i sina prognoser på senare år?

  SvaraRadera
 3. ta lugn, vi är redan här

  SvaraRadera
 4. Det talas (talades innan skolan havererade) om konstruktionsfel i bevattningen i Mesopotamien vilket ledde till att bördiga halvmånen blev en saltöken. Det talas om hur de antika grekerna skövlade sina skogar. osv. Kan tänka vad det kommer att talas om norrmännen som pumpade "slut" på sina resurser på ungefär femtio år och under tiden levde gott.

  /Hundratals generationer levde före oss i Norden och Historien slutar varken med Sovjets fall eller oss.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.